Aktualności

Z wizytą w Saniko w ramach VIII FKNiP

Podczas Festiwalu, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej “Saniko” odwiedziły dzieci w wieku szkolnym , z włocławskich szkół.

Czytaj więcej

 

Biuro Festiwalu. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p.
tel: 660 457 526, 660 722 691 | e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

 

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
zadanie finansowane w ramach umowy 951/P-DUN/2017 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.