Home » Kontakt

Kontakt

Biuro VIII Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości

 

tel: 660 457 526

tel: 660 722 691

e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

 

Biuro Festiwalu. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p.
tel: 660 457 526, 660 722 691 | e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

 

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
zadanie finansowane w ramach umowy 951/P-DUN/2017 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.