Kontakt

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

mgr Monika Jabłońska, Komisarz VII Festiwalu  Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości

tel: 660 457 526

e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Katarzyna Chymkowska,

tel: 602 451 662,

e-mail: katarzyna.chymkowska@pwsz.wloclawek.pl

Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi

mgr Sabina Białoskurska

tel. 54 412 59 04,

e-mail: promo@wloclawek.wsinf.edu.pl

Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku tel. 518 014 530 lub 518 014 531
Włocławskie Towarzystwo Naukowe

mgr Dorota Szklarska,

tel. 54 232 28 08,

e-mail: wtn@wtn.pl

Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

mgr Jan Jabłoński,

tel. 54 232 40 31, 605 858 414

e-mail: jjablonski@ckbb.pl

Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

mgr Jerzy Jabczyński,

tel. 54 411 21 20,

e-mail: jerzy.gsw@wp.pl

Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku

mgr Lida Kłosowska,

tel. 54 231 55 50 wew.37,

e-mail: bibliograficzny@op.pl

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej

mgr Beata Wąsik,

tel. 54 232 30 01,

e-mail: promocjaMZKiD@op.pl

Teatr Impresaryjny we Włocławku

mgr Adrian Domanowski,

tel. 54 231 47 60,

e-mail: administracja@teatrwloclawek.pl

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

mgr Radosław Bluszcz,

tel. 54 423 20 50,

e-mail: rbluszcz@inkubator.wloclawek.pl

Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

mgr Justyna Karkosik,

tel. tel. 54 423 20 02,

e-mail: jkarkosik@inkubator.wloclawek.pl

Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

mgr Lesław Urbankiewicz,

tel. 601 916 548 lub 54 284 22 26,

e-mail: lesur1@wp.pl lub gwpk@xl.wp.pl

Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

mgr Aleksandra Fornalewicz,

tel. 54 232 76 82, 603 622 266

e-mail: wcee@neostrada.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku

mgr Paulina Golasińska,

tel. 54 231 73 02

e-mail: pgolasinska@mpec.com.pl

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

mgr Katarzyna Popławska

tel. 54 230 17 30

e-mail: pgolasinska@mpec.com.pl

Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

mgr Ewa Śmigielska

tel. 660 717 370

e-mail: ewa.smigielska@ksw.wloclawek.pl

 

Menu serwisu