Home » Organizacja

Organizacja

Patroni Honorowi

Minister Nauki i
Szkolnictwa Wyższego
Jarosław Gowin
Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki
Prezydent Miasta
Włocławek
dr Marek Wojtkowski
Prezydent Miasta
Grudziądz
Robert Malinowski
Burmistrz Miasta Rypin
Paweł Grzybowski

 

Rada Programowa Festiwalu

 • prof. nadzw. dr hab. Stanisław Kunikowski – Rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Przewodniczący
 • dr Barbara Moraczewska – Zastępca Prezydenta Włocławka ds. edukacji i spraw społecznych
 • dr Małgorzata Legiędź-Gałuszka – Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems – Rektor Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • ks. prof. dr hab. Jacek Szymański – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku
 • dr Zdzisław Zasada – Prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego
 • dr Wiesława Kubiak – Dziekan Wydziału Zamiejscowego we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi
 • Angelika Żychlewicz – Dyrektor Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek
 • Lidia Piechocka-Witczak – Dyrektor Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku
 • Małgorzata Jabłońska – Dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku
 • Elżbieta Zaborowska – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku
 • Piotr Nowakowski – Dyrektor Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku
 • Jan Polak – Dyrektor Teatru Impresaryjnego we Włocławku
 • Jerzy Pietraszewski – Prezes Zarządu Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego
 • dr Maria Palińska – Dyrektor Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej
 • Jarosław Pułanecki – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku
 • Jacek Kuźniewicz – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we Włocławku
 • Mariusz Marciniak – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku
 • Ewa Śmigielska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku
 • Monika Jabłońska – Komisarz Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości, Prezes Zarządu Fundacji na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”

 

Organizatorzy

Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa
we Włocławku
Wydział Zamiejscowy we Włocławku
Wyższej Szkoły
Informatyki i Umiejętności
Wyższe Seminarium Duchowne
we Włocławku
Włocławskie Towarzystwo
Naukowe
Urząd Miasta Włocławek Centrum Kultury
„Browar B.” we Włocławku
Galeria Sztuki Współczesnej
we Włocławku
Miejska Biblioteka Publiczna
we Włocławku
Muzeum Ziemi Kujawskiej
i Dobrzyńskiej
we Włocławku
Teatr Impresaryjny
we Włocławku
Dobrzyńsko-Kujawskie
Towarzystwo Kulturalne
Włocławskie Centrum
Edukacji Ekologicznej
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku  Miejskie Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
we Włocławku
Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
we Włocławku
Centrum Nauki i Biznesu
przy Kujawskiej Szkole Wyższej
we Włocławku
Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”

 

Sponsor Główny Festiwalu

 

Sponsor Festiwalu

 

 

Patronat medialny

 
ddwloclawek.pl Gazeta Pomorska Radio Hit
 
 Radio eMKa q4.pl pracawloclawek.pl
 Telewizja Kujawy Puls Regionu Kujawy.info
promocjewloclawskie.pl  tuwloclawek.pl centrumsceny.pl

 

 

 

Biuro Festiwalu. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p.
tel: 660 457 526, 660 722 691 | e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

 

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
zadanie finansowane w ramach umowy 951/P-DUN/2017 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.