Program

20 kwietnia

Administracja

godz. 15.30

Migracje – szansa czy zagrożenie? – debata; prowadzący: dr Fabian Nalikowski oraz Koło Naukowe Studentów Administracji; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 302; odbiorca: od 16 r.ż. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Bezpieczeństwo i Ergonomia Pracy

godz.13.00

Dobry projekt – ćwiczenia laboratoryjne i udział w grze komputerowej. Zadaniem uczestników zajęć jest zaprojektowanie wirtualnego stanowiska pracy w biurze, zgodnie z zasadami ergonomii; prowadzący: mgr Sławomir Kukiełczyński; miejsce: Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, sala nr 21 A, II p.; odbiorca: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – grupa do 30 osób. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 19 kwietnia – mgr Sławomir Kukiełczyński , e-mail: s.kukiel@wp.pl

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Ekonomia, Zarządzanie, Innowacyjność

godz.12.00

Co kryją zakamarki Inkubatora? – zwiedzanie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz odwiedziny w firmach prowadzących w nim działalność gospodarczą; prowadzący: Radosław Bluszcz; miejsce: zbiórka na holu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 54 423 20 02, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Organizator: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Ekonomia, Zarządzanie

godz.8.30 – 11.10

Rozwój kompetencji miękkich – gra „To nie fair!” – warsztaty rozwoju umiejętności negocjacji i budowania zespołu; prowadzący: mgr Ewa Podlewska; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 403; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (grupa od 12-do 15 osób). Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Etnografia

godz.11.00

Olędrzy, ich znaczenie w gospodarce i kulturze na wystawie „Zapomniany świat. Olędrzy w krajobrazie i kulturze” – spotkanie poświęcone będzie osadnikom przybyłym do Polski w 1 poł. XVI w. z terenu dzisiejszej Holandii i Niemiec. Omówione zostaną najważniejsze kwestie charakteryzujące kulturę olędrów (religia, rolnictwo, budownictwo, zdobnictwo etc.); prowadzący: Michał Kwiatkowski, Krystyna Pawłowska; miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, Włocławek; odbiorca: od 13 r.ż., grupy zorganizowane (zapisy tel. Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 232 30 01) oraz zwiedzający indywidualnie.

Organizator: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Filozofia

godz. 10.00

Czy Usain Bolt może dogonić żółwia. Ta i inne zagadki filozofii – wykład; Ideą wykładu jest pokazanie, że do ważkich zagadnień filozoficznych można dojść wychodząc od problemów sformułowanych w postaci intrygujących a zarazem prostych zagadek; prowadzący: dr Ireneusz Koepke; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 304; odbiorca: od 16 r.ż.. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Grafika

godz. 10.00

Wypukłodruk – warsztaty artystycznego druku wypukłego; prowadzący: Jerzy Jabczyński; miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4 Włocławek; odbiorca: 7-18 lat, grupy zorganizowane, obowiązują wcześniejsze zapisy do 18 kwietnia, tel. 54 411 21 20.

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Historia literatury

godz.13.00

Konrad Wallenrod – historia poematu i jego kolejnych publikacji – wykład przedstawiający historię poematu Adama Mickiewicza poprzez pryzmat jego różnych wydań książkowych, prowadzący: dr Maciej Krzemiński, miejsce: Czytelnia Biblioteki PWSZ we Włocławku, ul. Mechaników 3 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane ze szkół ponadgimnazjalnych, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665. e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Humanistyka, Kultura, Literatura

godz. 13.00

O działalności naukowo-dydaktycznej oraz twórczości literackiej prof. Jerzego Pietrkiewicza – z okazji 100. rocznicy urodzin – wykład dra Adama Wróbla, prof. nadzw. KSW z prezentacją multimedialną; miejsce: Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, Czytelnia Biblioteki Głównej KSW (wejście od ul. Przechodniej); odbiorca: b.o.

Organizator: Studium Języka Polskiego i Kultury Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Filologiczno-Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Informatyka

godz. 9.40-11.10

Współczesne technologie wytwarzania aplikacji internetowych – ćwiczenia laboratoryjne. W trakcie zajęć uczestnicy zbudują (na bazie specjalnie przygotowanych wcześniej fragmentów kodu) niebanalną aplikację internetową (wraz z zestawem testów weryfikujących jej działanie) z wykorzystaniem m.in. technologii i narzędzi:HTML5/CSS3/JavaScript, Bootstrap, Knockoutjs, Node.js, Yeoman, Bower, Gulp, Jasmine, Karma; prowadzący: Adam Rabcewicz, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 107; odbiorca: od 16 r.ż. . Obowiązują wcześniejsze zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz. 15.00 – 16.30

Podstawy elektroniki i miernictwa – ćwiczenia laboratoryjne; prowadzący: dr inż. Dariusz Puchała; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 103; odbiorca: od 16 r.ż. .Obowiązują wcześniejsze zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665 e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Mechanika i Budowa Maszyn

godz. 12.00 – 12.45

Multimedialna prezentacja badań wytrzymałościowych stali i żeliwa – film z badań laboratoryjnych, pokaz próbek pobieranych do badań i próbek zużytych; prowadzący: dr inż. Andrzej Żeligowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgodziński, prof. dr hab. inż. Marian Królak; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 302; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665 e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz. 13.00 – 13.45

Co widzi kamera termowizyjna w maszynie? Pomiary termowizyjne w obróbce mechanicznej – prezentacja multimedialna; prowadzący: dr inż. Józef Kaczmarek, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 302; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz.14.00 – 14.45

Prezentacja laboratorium z fizyki – warsztaty; prowadzący; prof. dr hab. Bogdan Wendler; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 101; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665 e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Muzyka

godz.13.20

Warsztaty aktywnego słuchania muzyki. Celem warsztatów jest dostarczanie doświadczeń słuchowych i przeżyć estetycznych. Wiele radości dostarcza dzieciom możliwość grania akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych w trakcie słuchanego utworu. Takie działanie – słuchanie aktywne – nie tylko potęguje przeżycia estetyczne, ale podnosi poczucie własnej wartości, zatem niesie ze sobą ogromny ładunek wychowawczy; prowadzący: dr Lucyna Matuszak; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 204; odbiorca: uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – grupy do 15 osób. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Ochrona Środowiska

godz.8.00 – 12.00

Technologia uzdatniania wody – wycieczka na Ujęcie Wody „Krzywe Błota”; prowadzący: Agata Borowicz-Świątkowska, miejsce: Ujęcie Wody „Krzywe Błota” (wjazd od Aleii Królowej Jadwigi), odbiorca: b.o. – grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 19 kwietnia,  tel. 691 122 985, 54 234 12 94

Organizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

godz.8.00 – 12.00

Technologia oczyszczania ścieków – wycieczka na Grupową Oczyszczalnię Ścieków; prowadzący: Sebastian Frątczak lub Izabela Wesołowska, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku, ul. Toruńska 146, odbiorca: b.o. – grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 19 kwietnia, tel 54 230 18 52

Organizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

Przyroda

godz. 9.00 – 13.00

Walory przyrodnicze i kulturowe Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – prelekcje oraz zajęcia edukacyjne w ogrodzie edukacyjnym „Rycykowy Zakątek”; prowadzący: Lesław Urbankiewicz, Ewelina Pawlata, Anna Gołębiewska, Piotr Twardowski, Beata Pawlak; miejsce: Kowal – pracownia dydaktyczna GWPK, ul. Kołłątaja 24; odbiorca: b.o. Zapisy grup: tel. 54 284 22 26, e-mail: gwpk@xl.wp.pl

Organizator: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Teatr

godz. uwaga, zmiana godziny na 13.00

Aktor – instrument doskonały – warsztaty teatralne ukazujące w syntetycznym skrócie ćwiczenia doskonalące ciało, głos i technikę artykulacyjną; prowadzący: Jan Polak – aktor, reżyser teatralny i Małgorzata Ilasz – aktorka, logopedka; miejsce: Teatr Impresaryjny ul. Wojska Polskiego 13 we Włocławku, odbiorca: od 16 r.ż. zapisy od 1 kwietnia,  tel. 54 231 47 60. Liczba miejsc ograniczona.

Organizator: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku

 

 

21 kwietnia

 

Bezpieczeństwo Narodowe

godz.11.30

Terroryzm współczesny zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego RP – Terroryzm współczesny jako zjawisko historycznie zmienne, wielopłaszczyznowe i dynamiczne, występujące w różnych postaciach. Wpływ rozwoju cywilizacyjnego, a zwłaszcza postępu naukowo-technicznego na terroryzm. Realne zagrożenia terroryzmem w Polsce. Przybliżenie słuchaczom problemu tego zjawiska, sposobów reagowania na zagrożenia terrorystyczne oraz metody jego zwalczania; wykład połączony z prezentacją multimedialną; prowadzący: mgr Ireneusz Wieczorek; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 10, I p.; odbiorca: Słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby zainteresowane.

Organizator: Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Dietetyka, Zdrowie Publiczne

godz.17.00

Wpływ nawyków żywieniowych na masę ciała u osób dorosłych –wykład połączony z prezentacją multimedialną; prowadzący: Monika Niedziałkowska; miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ul. Chmielna 24, odbiorca: od 16 r.ż.

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności i Poradnia Dietetyczna DIETMEDICA

Ekonomia, Przedsiębiorczość

godz.12.00

Regionalna Debata o Przedsiębiorczości – spotkanie przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z aktywnych udziałem słuchaczy; prowadzący: Piotr Witwicki – dziennikarz Polsat News; miejsce: Aula Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, I p.; odbiorca: b.o.

Organizator: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Ekonomia, Zarządzanie, Innowacyjność

godz.12.00

Co kryją zakamarki Inkubatora? – zwiedzanie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz odwiedziny w firmach prowadzących w nim działalność gospodarczą; prowadzący: Radosław Bluszcz; miejsce: zbiórka na holu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 54 423 20 02, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Organizator: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Elektrotechnika

godz.9.00

Startup – Innowacja – Rozwój. Realizowanie pomysłu na firmę i rozwój własnego biznesu – wykład i warsztaty; prowadzący: Zbigniew Kłos – właściciel firmy Centrum Techniczno-Handlowe; miejsce: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni (początkujące firmy, absolwenci i uczniowie szkół ekonomicznych oraz technicznych). Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 54 423 20 02, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Organizator: Centrum Techniczno-Handlowe, Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Geografia, Kulturoznawstwo

godz.11.00 – 14.00

Góry i szczypta kultury, czyli multimedialna podróż po wybranych pasmach górskich Starego Kontynentu w kontekście geograficzno-kulturowym – pokaz slajdów z wypraw w ramach projektu Korona Europy (próba zdobycia najwyższego szczytu każdego kraju Starego Kontynentu). Prezentacja będzie okraszona komentarzem prowadzącego w kontekście elementów kultury poszczególnych regionów. Wybrane regiony : Góry Fogaraskie (Rumunia), Pireneje (Andora), Riła (Bułgaria), Góry Korab (Macedonia), portugalskie Azory, Grampiany (Szkocja), Macgillicuddy’s Reeks (Irlandia); prowadzący: Piotr Wawrowski; miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4); odbiorca: b.o.; zapisy do 15 kwietnia: Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej, godz. 8.00-15.00, tel. 54 427 02 47.

Organizator: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Grafika

godz. 9.00

Wypukłodruk – warsztaty artystycznego druku wypukłego; prowadzący: Jerzy Jabczyński; miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4 Włocławek; odbiorca: 7-18 lat, grupy zorganizowane, obowiązują wcześniejsze zapisy do 18 kwietnia, tel. 54 411 21 20.

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Historia

godz. 11.00

Jak powstała książka, czyli zarys dziejów książki dla najmłodszych – lekcja biblioteczna dla dzieci na temat powstania i rozwoju książki na świecie; prowadzący: mgr Emilia Modrzejewska, miejsce: Czytelnia Biblioteki PWSZ we Włocławku, ul. Mechaników 3 we Włocławku; odbiorca: uczniowie klasy 3-4 szkoły podstawowej (20-25 osób) – grupa zorganizowana, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Humanistyka, Kultura, Literatura

godz.10.00

XV Seminarium młodzieżowe: Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej – o kulturotwórczej roli artystów, pisarzy, poetów Naszego Regionu – pod Honorowym Patronatem JM Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku – referaty, recytacje, prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów kujawskich i dobrzyńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; prowadzący: dr Adam Wróbel, prof. nadzw. KSW; Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 24 II p.; odbiorca: b.o.

Organizator: Studium Języka Polskiego i Kultury Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Filologiczno-Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Kultura i Sztuka

godz.12.00

Od raga do rocka – historia muzyki rozrywkowej XX wieku – prezentacja najważniejszych stylów muzycznych – wykład i warsztaty; prowadzący: mgr Sławomir Kukiełczyński; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 52 V p. ; odbiorca: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia – Sławomir Kukiełczyński, e-mail: s.kukiel@wp.pl

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Matematyka

godz. 13.00 – 13.45

Niekonwencjonalne szybkie metody liczenia – wykład; prowadzący: mgr Karolina Kalińska; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 304; odbiorca: uczniowie gimnazjum, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Mechanika i Budowa Maszyn

godz.13.00 – 13.45

Prezentacja laboratorium z Elektrotechniki i elektroniki – warsztaty; prowadzący: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowicz; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 103; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz.14.00 – 14.30

Wykorzystanie komputerów do sterowania maszynami” – prezentacja multimedialna; prowadzący: prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 302; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zapisy do 15 kwietnia,  tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Ochrona Środowiska

godz.8.00 – 12.00

Technologia uzdatniania wody -– wycieczka na Ujęcie Wody „Krzywe Błota”; prowadzący: Agata Borowicz-Świątkowska, miejsce: Ujęcie Wody „Krzywe Błota” (wjazd od Aleii Królowej Jadwigi), odbiorca: b.o. – grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia 19 kwietnia,  tel. 691 122 985, 54 234 12 94.

Organizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

godz.8.00 – 12.00

Technologia oczyszczania ścieków – wycieczka na Grupową Oczyszczalnię Ścieków; prowadzący: Sebastian Frątczak lub Izabela Wesołowska, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku, ul. Toruńska 146, odbiorca: b.o. – grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 19 kwietnia, tel 54 230 18 52.

Organizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

Pedagogika

godz.9.00

Czy można zapamiętać więcej? – warsztat dotyczący skutecznych metod zapamiętywania. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się o funkcjonowaniu naszej pamięci oraz o metodach przyspieszonego uczenia się; prowadzący: dr Tomasz Borowiak; miejsce: Czytelnia Biblioteki Głównej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, pl. Wolności 1 (wejście od ul. Przechodniej); odbiorca: od 13 r.ż. – grupy zorganizowane.

Organizator: Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, Biblioteka Główna Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Pedagogika, Logopedia

godz.11.00

Ptasie radio – warsztaty logopedyczno-plastyczne; prowadzący: mgr Iwona Muszyńska i dr Tomasz Borowiak; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 17 I p., odbiorca: dzieci w wieku przedszkolnym.

Organizator: Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Pedagogika religii

godz.10.30

Pedagogia św. Jana Pawła II w kształtowaniu dojrzałości pokoleń – wykład ks. prof. dr. hab. Mariana Włosińskiego; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 10 I p., odbiorca: b.o. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia, tel. 660 722 691, e-mail: promocja@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Przedsiębiorczość, Kultura

godz.11.00

Własna firma drogą do sukcesu…?– spotkanie z młodymi włocławskimi przedsiębiorcami i regionalistami – Kamilą Matlą – (branża reklamowa) i Jakubem Staszakiem (branża informatyczna), założycielem fundacji Muzeum Celulozy oraz współtwórcą Muzeum Włocławskiej Celulozy. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa poświęcona włocławskiej fabryce celulozy pt. Pamiątki z Celulozy; prowadzący: Lidia Kłosowska; miejsce: Sala Kameralna Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, ul. Warszawska 11/13; odbiorca: szkoły ponadgimnazjalne.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku

Przyroda

godz. 9.00 – 13.00

Walory przyrodnicze i kulturowe Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – prelekcje oraz zajęcia edukacyjne w ogrodzie edukacyjnym „Rycykowy Zakątek”; prowadzący: Lesław Urbankiewicz, Ewelina Pawlata, Anna Gołębiewska, Piotr Twardowski, Beata Pawlak; miejsce: Kowal – pracownia dydaktyczna GWPK, ul. Kołłątaja 24; odbiorca: b.o. Zapisy grup: tel. 54 284 22 26, e-mail: gwpk@xl.wp.pl

Organizator: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

Psychologia

godz.11.00

Przemoc w sytuacjach rówieśniczych i społecznych – warsztaty kształtowania umiejętności radzenia sobie z przemocą; prowadzący: mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka; miejsce: Czytelnia Biblioteki Głównej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, pl. Wolności 1 (wejście od ul. Przechodniej); odbiorca: młodzież gimnazjalna – grupy zorganizowane.

Organizator: Biblioteka Główna Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

godz.16.00

Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa – szkolenie dla rodziców dzieci przedszkolnych. Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci przedszkolnych celem zwiększenia poziomu ich świadomości z zakresu ryzyka dysleksji oraz dysleksji rozwojowej. Rodzice poznają wybrane definicje, przyczyny, symptomy, możliwe konsekwencje w/w trudności, ale także aspekty diagnostyczno- terapeutyczne (gdzie szukać pomocy, przykłady ćwiczeń usprawniających); prowadzący: dr Beata Płaczkiewicz; miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 19 „Bajka”, ul. Urocza 1 we Włocławku; odbiorca: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Zdrowie publiczne, Promocja zdrowia

godz.10.00 – 12.00

Symulacja medyczna od dziecka do wieku podeszłego – pokaz, ćwiczenia, pomiary w pracowniach umiejętności: Pracownia badań fizykalnych pomiar podstawowych parametrów życiowych, wziernikowanie ucha, oka; Pracownia pediatryczna – zabiegi higieniczne u dziecka (kąpiel, ubieranie, zmiana pieluszki, karmienie); Pracownia umiejętności – symulacja odczuć osoby starszej; prowadzący: dr n. med. Beata Haor, dr n.med. Mariola Rybka, dr n.med. Leokadia Rezmerska oraz studenci kierunku pielęgniarstwo; miejsce: Pracownie umiejętności pielęgniarskich i badań fizykalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, ul. Obrońców Wisły 21/25; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci. Trzy grupy po 12 osób, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz.10.00

Zdrowe witaminki – konkurs plastyczny dla dzieci z nagrodami; prowadzący: dr n.med. Mariola Rybka, mgr Anna Antczak i studenci kierunku pielęgniarstwo; miejsce: Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 17, parter; odbiorca: dzieci ze szkół podstawowych – grupa zorganizowana. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 19 kwietnia, tel. 660 722 691, e-mail: promocja@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Zdrowia Publicznego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

godz.10.00 – 13.00

Sprawdź swoją równowagę – trening równowagi i proprioceptywny w wykorzystaniem platformy balansowej SIGMA – pokazy i ćwiczenia; prowadzący: dr Mark Zieliński i dr Magdalena Charłusz-Zasiewska oraz studenci kierunku fizjoterapia; miejsce: sala gimnastyczna Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), odbiorca: grupy zorganizowane b.o.; obowiązują zapisy do 19 kwietnia, tel. 660 722 691, e-mail: promocja@ksw.wloclawek.pl – zajęcia trwają 1 godz. dla każdej grupy.

Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Zdrowia Publicznego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

 

22 kwietnia

Bezpieczeństwo Narodowe

godz.10.00

Straż Miejska w systemie bezpieczeństwa lokalnego – wykład dr. Piotra Pawła Siębidy; miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ul. Chmielna 24; odbiorca: b.o. – grupy zorganizowane i osoby indywidualne

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

godz.13.30

Technika, taktyka podczas interwencji – testy sprawnościowe; prowadzący: Paweł Sidor i Mariola Łojewska; miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ul. Chmielna 24, odbiorca: od 16 r.ż.

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności i Straż Miejska we Włocławku

Chemia

godz.10.00

Chemia wokół nas – zajęcia i pokazy w laboratorium chemicznym; prowadzący: mgr Halina Bugajska; miejsce: Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), laboratorium chemiczne, poziom 0; odbiorca: grupy zorganizowane: klasy VI szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – grupa do 20 osób; obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia, tel. 660 722 691, e-mail: promocja@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Uczelniane Laboratorium Chemiczne Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Ekonomia, Zarządzanie, Innowacyjność

godz.12.00

Co kryją zakamarki Inkubatora? – zwiedzanie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz odwiedziny w firmach prowadzących w nim działalność gospodarczą; prowadzący: Radosław Bluszcz; miejsce: zbiórka na holu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 54 423 20 02, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Organizator: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Ekologia, Przyroda

godz. 9.00, 11.00

Formy ochrony przyrody – warsztaty, prowadzący: Aleksandra Fornalewicz, Bartłomiej Frydryszewski; miejsce: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej, ul. Komunalna 4, Włocławek, odbiorca: grupy zorganizowane ze szkół podstawowych, zapisy tel. 54 232 76 82

Organizator: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Ekonomia, Zarządzanie, Prawo

godz.10.00

Jak to zrobić? czyli formalnoprawne aspekty działalności gospodarczej – przystępna i praktyczna prezentacja zakładania i prowadzenia własnej firmy; prowadzący: Paweł Gibczyński – właściciel firmy GIBBA; miejsce: sala wykładowa A Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni (m.in. uczniowie szkół średnich i wyższych). Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 54 423 20 02, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Organizator: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości. Prowadzący: Firma Szkoleniowa GIBBA.

Ekonomia

godz.10.30

Konkursy z JDM Ubezpieczenia – Quizy i konkursy z nagrodami dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu ubezpieczeń, prowadzący: Sabina Białoskurska; miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ul. Chmielna 24, odbiorca: od 16 r.ż.

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności i JDM Ubezpieczenia

Ekonomia, Finanse

godz.11.00

Bezpieczne pieniądze. Prezentacja dotycząca zmodernizowanych banknotów obiegowych. Nominały: 10, 20, 50 i 100 zł. Zostały wprowadzone do obiegu w kwietniu 2014 roku. Ostatni najwyższy nominał 200 zł wprowadzony został w lutym 2016 roku – warsztaty; prowadzący: Leszek Beszczyński – Narodowy Bank Polski; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 50 V p.; odbiorca: od 10 r.ż.

Organizator: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Energetyka Cieplna

godz. 10.00

Produkcja energii cieplnej w MPEC Włocławek – aspekty ochrony środowiska według wymagań Dyrektywy lED – wykład, prowadzący: mgr Zygmunt Katolik – dyrektor ds. technicznych, miejsce: MPEC Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32 Włocławek; odbiorca: studenci, grupy zorganizowane i indywidualni odbiorcy. Obowiązują wcześniejsze spisy do 20 kwietnia, kontakt: Paulina Golasińska – tel. 54 231 73 11, e-mail: pgolasinska@mpec.com.pl

Organizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., we Włocławku

godz. 12.00

Pokaz urządzeń biorących udział w procesie produkcji ciepła w przedsiębiorstwie – zwiedzanie ciepłowni MPEC we Włocławku; prowadzący: mgr Zygmunt Katolik – dyrektor ds. technicznych, miejsce: Ciepłownia, ul. Teligi 1, Włocławek; odbiorca: studenci, grupy zorganizowane; obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia, kontakt: Paulina Golasińska – tel. 54 231 73 11, e-mail: pgolasinska@mpec.com.pl

Finanse, Przedsiębiorczość

godz.17.30 – 19.30

Inteligencja finansowa – Eurocash. Zdobywanie wiedzy finansowej poprzez grę i zabawę. Eurocash to gra planszowa (polska wersja cashflow) doskonale dostosowana do polskich realiów, uwzględniająca polskie urzędy, polskie płace; prowadzący: Olga Gutowska z Klubu Przedsiębiorczości; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 58 Vp.; odbiorca: od 16 r.ż.. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia – Olga Gutowska, tel. 792 461 439, e-mail: o.gutowska@gmail.com

Organizator: Klub Przedsiębiorczości, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Fotografia

godz.15.00

Ja w świecie fotografii – warsztaty fotograficzne. Świat fotografii jest fascynujący, a wyobraźnia dzieci nieograniczona, jeśli to połączymy powstaną kreatywne zajęcia, które pobudzą dziecięcą aktywność. Warsztaty fotograficzne mają pobudzić, zainspirować do indywidualnego patrzenia na świat, świat fotografii; prowadzący: Karolina Florczak, Joanna Olszewska – członkinie Koła Naukowego Pedagogów „Persona“, opiekun dr Urszula Kempińska; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 8 parter; odbiorca: grupa zorganizowana w wieku 8-12 lat.

Organizator: Koło Naukowe Pedagogów „Persona”, Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Grafika

godz. 10.00

Wypukłodruk – warsztaty artystycznego druku wypukłego; prowadzący: Jerzy Jabczyński; miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4 Włocławek; odbiorca: 7-18 lat, grupy zorganizowane, obowiązują wcześniejsze zapisy do 18 kwietnia, tel. 54 411 21 20

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Historia

godz. 18.00

Prezydenci-naukowcy II Rzeczypospolitej czyli rzecz o Gabrielu Narutowiczu i Ignacym Mościckim – prelekcja historyczna o prezydentach okresu międzywojennego prowadzących także działalność naukową: Gabrielu Narutowiczu i Ignacym Mościckim; prowadzący: Dariusz Marek Srzednicki – historyk, scenarzysta i reżyser przedstawień teatralnych i filmów historycznych; miejsce: Klub „Stara Remiza” ul. Żabia 8 we Włocławku; odbiorca: b.o. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali wejście za bezpłatnymi wejściówkami dostępnymi w Klubie przy ul. Żabiej 8.

Organizator: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, Klub „Stara Remiza”

Humanistyka, Kultura, Literatura

godz. 12.00

Dyktando Włocławskie pod honorowym patronatem Prezydenta Włocławka dr. Marka Wojtkowskiego; prowadzący: dr Adam Wróbel, prof. nadzw. KSW; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 10 I p.; odbiorca: od 13 – 19 lat- uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia do 19 kwietnia, e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 722 691

Organizator: Studium Języka Polskiego i Kultury Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Filologiczno-Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Informatyka

godz.8.00 – 15.00

Systemy wbudowane na przykładzie LEGO Mindstorms – warsztaty i ćwiczenia laboratoryjne. Zaprezentowane zostaną możliwości programowania mikrokontrolerów na przykładzie LEGO Mindstorms; prowadzący: mgr inż. Marcin Kacprowicz; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 102; odbiorca: od 16 r.ż. . Obowiązują wcześniejsze zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Języki obce

godz.11.00, 12.00

I Międzyszkolny Turniej Interaktywny ze znajomości krajów anglojęzycznych; prowadzący: Jacek Śmieszny; miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ul. Chmielna 24; odbiorca: grupy zorganizowane: młodzież gimnazjum (godz. 11.00) i szkół ponadgimnazjalnych (godz.12.00), obowiązują wcześniejsze zapisy: e-mail: promo@wloclawek.wsinf.edu.pl

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności i Centrum Nauki Języków Obcych Oxford School

Metrologia historyczna

godz. 12.00

Jak ważono w Polsce na przestrzeni wieków – zwiedzanie włocławskiej, unikatowej w skali europejskiej, kolekcji miar i wag – prowadzący mgr inż. Marek Sandecki; miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4); odbiorca: b.o.

Organizator: mgr inż. Marek Sandecki, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne

Ochrona Środowiska

godz.8.00 – 12.00

Technologia uzdatniania wody -– wycieczka na Ujęcie Wody „Krzywe Błota”; prowadzący: Agata Borowicz-Świątkowska, miejsce: Ujęcie Wody „Krzywe Błota” (wjazd od Aleii Królowej Jadwigi), odbiorca: b.o. – grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia 19 kwietnia, tel. 691 122 985, 54 234 12 94

Organizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

godz.8.00 – 12.00

Technologia oczyszczania ścieków – wycieczka na Grupową Oczyszczalnię Ścieków; prowadzący: Sebastian Frątczak lub Izabela Wesołowska, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Włocławku, ul. Toruńska 146, odbiorca: b.o. – grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia 19 kwietnia, tel 54 230 18 52

Organizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. we Włocławku

Pedagogika, Psychologia

godz. 10.30 – 13.30

Warsztaty twórczego myślenia „I dlatego zebry są w paski” – gra miejska na terenie uczelni oraz warsztaty. Zajęcia aktywne realizowane w grupach rozwijające umiejętności twórcze uczestników. Trening kształtujący postawę otwartości i umiejętności dostrzegania różnorodności świata, wrażliwość, wyobraźnię oraz cechy, które umożliwiają przełamywanie nawyków percepcji i kształtowanie umiejętności oswajania inności; prowadzący warsztaty: dr Piotr Krzywicki i mgr Aleksandra Jędrzejewska; prowadzący grę miejską: dr Monika Kamper-Kubańska, studenci Pedagogiki/ członkowie Koła Młodych Pedagogów; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, Biblioteka uczelni; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupa do 30 osób, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz. 11.30 – 14.00

Warsztaty terapii zajęciowej „Nowa” wizja terapii zajęciowej – gra miejska na terenie uczelni oraz warsztaty. Warsztaty mające za cel przedstawienie nowych wyzwań oraz technik prowadzenia terapii zajęciowej oraz zainteresowanie młodzieży podjęciem studiów związanych z działalnością pedagogiczną/terapeutyczną skierowaną do różnych środowisk prowadzący: mgr Arkadiusz Padrak; prowadzący grę miejską: dr Monika Kamper-Kubańska, studenci Pedagogiki/ członkowie Koła Młodych Pedagogów; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, Biblioteka uczelni; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupa do 20 osób. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Przyroda

godz. 9.00 – 13.00

Walory przyrodnicze i kulturowe Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego – prelekcje oraz zajęcia edukacyjne w ogrodzie edukacyjnym „Rycykowy Zakątek”; prowadzący: Lesław Urbankiewicz, Ewelina Pawlata, Anna Gołębiewska, Piotr Twardowski, Beata Pawlak; miejsce: Kowal – pracownia dydaktyczna GWPK, ul. Kołłątaja 24; odbiorca: b.o. Zapisy grup: tel. 54 284 22 26, e-mail: gwpk@xl.wp.pl

Organizator: Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy

godz.16.00

Przyroda Kujaw. Ciekawe formy i obiekty przyrodnicze – prezentacja obszaru regionalnego Kujaw i form ochrony przyrody na Kujawach, a nie zawsze spotykanych na terenie Polski. Zapoznanie z programami introdukcji gatunków chronionych. Lasy kujawskie w pigułce – prezentacja multimedialna z dyskusją; prowadzący: mgr inż. Maria Balakowicz – leśnik, przyrodnik, były konserwator przyrody; miejsce: Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, sala nr 21 A, II p.; odbiorca: b.o.

Organizator: Sekcja Nauk Przyrodniczych i Technicznych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Psychologia

godz. 17.00

Przesądy i zabobony – pomagają czy szkodzą? – wykład przybliży mechanizmy funkcjonowania przesądów oraz zachowań człowieka z nimi związanych. Adresaci dowiedzą się, dlaczego niekiedy ulegamy przesądom, a także jakie pozytywne i negatywne skutki mogą się pojawiać, gdy postępujemy zgodnie z tym, czego przesądy wymagają; prowadzący: mgr Adam Grudzień; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94 A, sala nr 16, I p.; odbiorca: b.o. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 19 kwietnia, tel. 605 537 287, e-mail: adam.grudzien@o2.pl

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Sport

godz.13.00

Pokaz umiejętności Uczniowskiego Klubu sportowego ABiS – pokaz; prowadzący: Paweł Sidor; miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ul. Chmielna 24, odbiorca: od 16 r.ż.

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności i Academy Martial Arts

Sztuka

godz.17.00

Rola Grupy Kujawskiej (1952-1976) w dziejach sztuk plastycznych Włocławka na wystawie „Początki, Stąd wyszliśmy” – wykład i otwarcie wystawy, prowadzący: Krystyna Kotula, przygotowanie wystawy – Adam Zapora; miejsce: Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek, odbiorcy: odbiorca: od 13 r.ż., grupy zorganizowane (zapisy tel. Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 232 30 01) oraz zwiedzający indywidualnie.

Organizator: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Wychowanie fizyczne

godz.13.00

Turniej dwóch ogni – zawody sportowe (cztery zaproszone drużyny szkół podstawowych), prowadzący: Teresa Banachowska i Cezary Hanke; miejsce: sala gimnastyczna Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25; odbiorca: uczniowie szkół podstawowych.

Organizator: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzanie

godz.15.00

Zarządzanie w obliczu współczesnych wyzwań – wykład. Na skutek zmian zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu pojawiają się nowe problemy, z którymi muszą sobie poradzić współcześni menedżerowie. Znajomość kierunków i zasad zarządzania oraz umiejętność ich wykorzystywania czyni proces zarządzania efektywnym. Celem wykładu będzie próba przybliżenia wybranych kluczowych zagadnień, na których powinny koncentrować się organizacje, aby dostosować się do zmieniających się nieustannie warunków ich funkcjonowania; prowadzący: dr Jolanta Laskowska; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 203; odbiorca: od 16 r.ż. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665 ,e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

 

23 kwietnia

Gry taktyczne i strategiczne

godz.10.00

KSW Chess Challenge – turniej szachowy. Turniej kołowy w 9 rundach z końcową klasyfikacją punktową. Każda partia do 30 minut. Nagroda dla zwycięzcy; prowadzący: mgr Artur Brzeziński – główny organizator, dr Renata Brzezińska, mgr Andrzej Twardzik; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94 A, sala nr 20, II p.; odbiorca: b.o. Konkurs otwarty – 10 osób, do wyczerpania listy. Zapisy do 22 kwietnia u dr Renaty Brzezińskiej, e-mail: pedagogia1@wp.pl

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Finanse, Przedsiębiorczość

godz.12.00 – 14.00

Inteligencja finansowa – Eurocash. Zdobywanie wiedzy finansowej poprzez grę i zabawę. Eurocash to gra planszowa (polska wersja cashflow) doskonale dostosowana do polskich realiów, uwzględniająca polskie urzędy, polskie płace; prowadzący: Olga Gutowska z Klubu Przedsiębiorczości; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 40 IVp.; odbiorca: od 16 r.ż. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia – Olga Gutowska, tel. 792 461 439, e-mail: o.gutowska@gmail.com

Organizator: Klub Przedsiębiorczości, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Fizyka

godz. 12.00, 13.00

Skąd my to wiemy? – wyjaśnianie zjawisk fizycznych z dziedziny: optyki, ruchu drgającego, elektrostatyki i innych – wykład i ćwiczenia laboratoryjne; prowadzący: dr Walter Wegner; miejsce: Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), pracownia fizyki, sala nr 102 I p.; odbiorca: od 6 do 19 lat; godz. 12.00 – dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowej, godz. 13.00 – młodzież w wieku gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 21 kwietnia, tel. 734 413 417, e-mail: wnt@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Wydział Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Historia, Teologia, Edukacja

godz. 9.00 – 15.00

Seminarium Duchowne – najstarsza uczelnia wyższa w regionie – zwiedzanie Seminarium Duchownego wraz z zabytkami, np. kościół św. Witalisa z 1330r., zapoznanie się z ich historią, a także historią ludzi, którzy tworzyli środowisko naukowe włocławskiego seminarium; prowadzący: ks. prof. dr hab. Jacek Szymański; miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, ul. Prymasa S. Karnkowskiego 3; odbiorca: młodzież gimnazjalna i licealna, osoby dorosłe, grupy zorganizowane, osoby indywidualne. Wcześniejsze zgłoszenia pod nr tel. 518 014 530.

Organizator: Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku

Nauki Techniczne

godz.10.00

V Włocławskie Sympozjum o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy pn. Literatura, środki audiowizualne oraz multimedialne w praktyce inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy. Sympozjum naukowe pod honorowym patronatem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy; prowadzący: dr Zdzisław Zasada; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 50 V p., odbiorcy: pracownicy służby bhp, studenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy.

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Pedagogika, Rewalidacja

godz.11.00

Sprawni inaczej – droga do prawdy – spotkanie z Małgorzatą i Dariuszem Waszkiewiczami. Małgorzata Waszkiewicz – artystka malująca stopą; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 51 I p.; odbiorca: b.o.

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

 

 

Impreza towarzysząca

30 kwietnia

Religia, Etyka

godz. 12.00

Zagrożenia duchowe we współczesnym świecie – wykład; prowadzący: ks. Paweł Pokora – Ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Egzorcysta; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 17 I p., odbiorca: od 18 r.ż.

Organizator: Duszpasterstwo Akademickie SYNAJ, Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

 

 

Menu serwisu