Home » Program » 18 listopada

18 listopada

Impreza towarzysząca:

godz.16.00

Obieżyświaty. Włocławskie spotkania podróżników; prowadzący: Paulina Szpetkowska i Piotr Wawrowski; miejsce: sala kameralna Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, ul. Łęgska 28; odbiorca: od 13 r.ż.

Organizator: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

 

Biuro Festiwalu. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p.
tel: 660 457 526, 660 722 691 | e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

 

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
zadanie finansowane w ramach umowy 951/P-DUN/2017 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.