Home » Program » 21 listopada

21 listopada

Bibliotekoznawstwo

godz. 11.00

Inna forma książki – warsztaty;

Prowadzący: Lidia Kłosowska, Beata Kołacińska, Urszula Puchalska;

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku, ul. Warszawska 11/13 – sala kameralna;

Odbiorca: młodzież szkolna (grupy zorganizowane), wcześniejsze zapisy do 20 listopada;
tel. 54 231 55 50 wew. 37

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, ul. Warszawska 11/13, Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Elektryka

godz. 11.00-12.30

Prezentacja laboratoriów z przedmiotów: Elektrotechnika i Elektronika, Układy Elektryczne Maszyn – ćwiczenia laboratoryjne;

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowicz;

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sale nr 103 i 104;

Odbiorca: b.o. (zgłoszenia nr tel. 600 528 665, promocja@pwsz.wloclawek.pl)

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Fotografia

godz. 11.00 – 18.00

Podpatrzone w Naturze – wystawa prezentująca prace wyróżnione i nagrodzone w konkursie fotograficznym „Podpatrzone w Naturze” zorganizowanym przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” 2015 – zwiedzanie wystawy z przewodnikiem;

Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, Galeria Fotografii „Migawka”, ul. Łęgska 28;

Odbiorca: od 13 r.ż. – indywidualnie lub w grupach max. 20-30-osobowych (zgłaszanie grup: edukacja@ckbb.pl lub tel. 54 427 02 56)

Organizator: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Kultura i Sztuka

godz. 9.00 – 15.00

Włocławskie impresje – wystawa pokonkursowa XXIV edycji konkursu plastycznego „Włocławskie impresje”;

Prowadzący: Małgorzata Jaworowicz;

Miejsce: galeria „dk” w Czarnym Spichrzu przy ul. Piwnej 4 we Włocławku;

Odbiorca: b.o.

Organizator: Dobrzyńsko- Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku

godz. 17.30

Alfabet sztuki – Rzeka – motyw rzeki w sztuce współczesnej – wykład z prezentacją;

Prowadzący: Jerzy Jabczyński;

Miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4;

Odbiorca: od 16 r.ż.

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Ekonomia, Marketing

Warsztaty e-learningowe: Profesjonalna obsługa klienta – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz;

Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Nowe technologie

Warsztaty ABC platformy e-learningowej – formuła mieszana warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały wprowadzające i ćwiczenia indywidualne. W części stacjonarnej zadania praktyczne dotyczące wykorzystania platformy e-learningowej;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz i Artur Starosz;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (12 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Języki obce

English Diploma w 30 minut – test kompetencji językowych w trybie e-learning. Test dostępny będzie na platformie LMS ILIAS w terminie 21.11-20.12, po jego rozwiązaniu i uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi generowany będzie certyfikat na poziomie A2;

Prowadzący: Joanna Skiba;

Odbiorca: od 16 r.ż. zgłoszenia: international@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Studium Języków Obcych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Socjologia, Psychologia zdrowia, Paramedycyna

godz. 12.00 – 14.30

Uwarunkowania pomyślnego starzenia – konferencja popularnonaukowa, wykład,

Prowadzący: dr n. med. Beata Haor;

Miejsce: Centrum Kultury Browar B. we Włocławku, ul. Łęgska 28, sala kameralna

Odbiorca: b.o.

Organizator: Stowarzyszenie Medyczny Uniwersytet Trzeciego Wieku PWSZ we Włocławku

Reklam, Media, Informatyka

godz. 14.00

Marketing internetowy i promocja przedsiębiorstw w internecie – wykład z prezentacją;

Prowadzący: Małgorzata Manelska – Consultant Google;

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3; sala 302

Odbiorca: b.o. zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Zarządzanie

Warsztaty e-learningowe: Konflikty i ich rozwiązywanie w miejscu pracy – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz;

Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

 

Warsztaty e-learningowe: Zarządzanie czasem – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz;

Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Zdrowie publiczne

godz. 9.00 – 12.00

Niefarmakologiczne sposoby leczenia bólu w gabinecie fizjoterapii – pokazy, warsztaty, zabiegi;

Prowadzący: Pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit – Kamila Kalinowska i Alicja Różycka oraz studenci Fizjoterapii – M. Banaszewska, M. Zaborowska, J. Kruszewska, K. Balczyński, A. Bartkowska, A. Wojciechowska, R. Gientka, K. Nowak;

Miejsce: Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit Collegium Maius KSW, ul.Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala 106, I piętro;

Odbiorca: b.o. wcześniejsze umówienie na zabiegi pod nr tel. 660-718-164 do 20.11.2017

Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej w Włocławku oraz Sekcja Zdrowia Publicznego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Biuro Festiwalu. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p.
tel: 660 457 526, 660 722 691 | e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

 

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
zadanie finansowane w ramach umowy 951/P-DUN/2017 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.