Home » Program » 22 listopada

22 listopada

Archiwistyka, Historia

godz. 15.00 – 16.30

Jak badać historię rodziny? – warsztaty genealogiczne;

Prowadzący: Rafał Więckowski;

Miejsce: Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4;

Odbiorca: b.o.; grupy zorganizowane – tel. 54 232 28 57

Organizator: Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku

Bezpieczeństwo narodowe

godz. 9.00

Terroryzm islamski – jego wpływ na bezpieczeństwo państwa i obywatela – wykład multimedialny

Prowadzący: Ireneusz Wieczorek

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94 A (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 58 V piętro

Odbiorca: b.o.

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Zespół Szkół Akademickich we Włocławku

godz.9.00 – 11.00

Konkurs strzelecki

Prowadzący: Józef Krysztoforski

Miejsce: Strzelnica LOK Włocławek ul. Wronia 23;

Odbiorca: szkoły ponadgimnazjalne

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi, Prywatne LO ABIS we Włocławku, Miejskie Koło Strzeleckie LOK

Bezpieczeństwo i Ergonomia Pracy

godz. 12.00

Ergonomia koncepcyjna – warsztaty – ćwiczenia laboratoryjne. udział w grze komputerowej;

Prowadzący: Sławomir Kukiełczyński

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 31 III piętro

Odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Bibliotekoznawstwo

godz. 11.00

Inna forma książki – warsztaty;

Prowadzący: Lidia Kłosowska, Beata Kołacińska,Urszula Puchalska;

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku, ul. Warszawska 11/13 – sala kameralna;

Odbiorca: młodzież szkolna (grupy zorganizowane) wcześniejsze zapisy do 20 listopada; tel. 54 231 55 50 wew. 37

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, ul. Warszawska 11/13, Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Budownictwo

godz. 11.00

Rewaloryzacja zabudowy śródmieścia Włocławka – problemy, zagrożenia, znaczenie – wykład i dyskusja,

Prowadzący: dr Zbigniew Brenda

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 50, V piętro;

Odbiorca: b.o., indywidualnie lub grupy zorganizowane zapisy grup: tel. 660 722 691 lub promocja@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Wydział Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Ekologia

godz 14.30

Kupuj z głową – warsztaty ekologiczne;

Prowadzący: Aleksandra Fornalewicz;

Miejsce: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Komunalna 4 Włocławek;

Odbiorca: dzieci w wieku szkoły podstawowej; zapisy – tel. 54 232 76 82, 603 622 266

Organizator: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Ekonomia, Bankowość

godz. 11.00

Bezpieczeństwo rozliczeń bezgotówkowych – wykład z prezentacją multimedialną;

Prowadzący: dr Marek Stefański;

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94 A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 46 IV piętro

Odbiorca: b.o.

Organizator: Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Włocławskiego Towarzystwa Naukowego we współpracy z Oddziałem Okręgowym NBP w Bydgoszczy

Ekonomia, Marketing

Warsztaty e-learningowe: Profesjonalna obsługa klienta – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz;

Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Ekonomia, Statystyka

godz. 10.00

Bo to PRAWDA – nie zabawa, STATYSTYKA ważna sprawa – wykład multimedialny, konkurs i stoisko informacyjne;

Prowadzący: Aniceta Chmielewska, Urszula Sobczak;

Miejsce: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, Oddział we Włocławku, ul. Piekarska 16a,

Odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku – grupa zorganizowana do 24 osób. Obowiązują do 15.11.2017 r. zapisy telefoniczne 54 235 64 45 lub u.sobczak@stat.gov.pl

Organizator: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Filozofia, Kognitywistyka

godz. 12.00

Rozum na manowcach, czyli o tym jak bywamy oszukiwani i dlaczego to lubimy – wykład/warsztaty;

Prowadzący: dr Ireneusz Koepke;

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3; sala 305,

Odbiorca: b.o., zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Fizyka

godz. 11.00

Woda i powietrze – ćwiczenia laboratoryjne;

Prowadzący: Ewa Malka,

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 41, IV piętro;

Odbiorca: dzieci w wieku 8-9 lat, grupa zorganizowana

Organizator: Zespół Szkół Akademickich we Włocławku

Fotografia

godz. 11.00 – 18.00

Podpatrzone w Naturze – wystawa prezentująca prace wyróżnione i nagrodzone w konkursie fotograficznym „Podpatrzone w Naturze” zorganizowanym przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” 2015 – zwiedzanie wystawy z przewodnikiem;

Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, Galeria Fotografii „Migawka”, ul. Łęgska 28;

Odbiorca: od 13 r.ż. – indywidualnie lub w grupach max. 20-30-osobowych (zgłaszanie grup: edukacja@ckbb.pl lub telefonicznie 54 427 02 56)

Organizator: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Historia

godz. 11.00

Papirus, pergamin, papier – czyli na czym pisano w dawnych czasach – lekcja biblioteczna;

Prowadzący: Marta Kolatorska, Emilia Modrzejewska;

Miejsce: Czytelnia Biblioteki PWSZ we Włocławku, ul. Mechaników 3;

Odbiorca: uczniowie szkoły podstawowej, kl. III-IV, grupa zorganizowana, wcześniejsze zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz. 18.00

Wielcy nieznani z Włocławka i Kujaw – prelekcja historyczna poświęcona wybitnym postaciom związanym z Włocławkiem i Kujawami;

Prowadzący: Tomasz Wąsik;

Miejsce: Klub „Stara Remiza”, ul. Żabia 8, Włocławek;

Odbiorca: b.o. (bezpłatne wejściówki do obioru w siedzibie Klubu)

Organizator: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku Kluba „Stara Remiza”

Humanistyka, Kultura, Literatura

godz. 10.00

Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej – o kulturotwórczej roli, artystów, pisarzy, poetów Naszego Regionu XVI Seminarium młodzieżowe pod Honorowym Patronatem JM Rektora KSW

Prowadzący: dr Adam Wróbel, prof. nzw. KSW;

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 24 II piętro;

Odbiorca: b.o.

Organizator: Studium Języka Polskiego i Kultury Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Filologiczno-Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Kultura i Sztuka

godz. 9.00 – 15.00

Włocławskie impresje – wystawa pokonkursowa XXIV edycji konkursu plastycznego „Włocławskie impresje”;

Prowadzący: Małgorzata Jaworowicz;

Miejsce: galeria „dk” w Czarnym Spichrzu przy ul. Piwnej 4 we Włocławku;

Odbiorca: b.o.

Organizator: Dobrzyńsko- Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku

Języki obce

English Diploma w 30 minut – test kompetencji językowych w trybie e-learning. Test dostępny będzie na platformie LMS ILIAS w terminie 21.11-20.12, po jego rozwiązaniu i uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi generowany będzie certyfikat na poziomie A2;

Prowadzący: Joanna Skiba;

Odbiorca: od 16 r.ż. zgłoszenia: international@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Studium Języków Obcych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Literaturoznawstwo, Kulturoznawstwo

godz. 16.00

Teksty polskich piosenek rockowych – wykład;

Prowadzący: dr hab. Paweł Tański z Wydziału Filologicznego UMK w Toruniu;

Miejsce: aula LMK, ul. Bechiego 1, Włocławek;

Odbiorca: b.o.

Organizator: Włocławskie Towarzystwo Naukowe – Sekcja Filologiczno-Artystyczna we współpracy z: III Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej we Włocławku i Wydziałem Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Nauki społeczne

godz. 11.00

Kompetencje społeczne a kariera zawodowa – wykład;

Prowadzący: Bogusława Szewczyk-Modrzejewska;

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3; sala 303,

Odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, w tym klas maturalnych. Zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

godz. 11.00

Rozwój osobisty – konieczność czy fanaberia? – warsztaty;

Prowadzący: Paweł Seroczyński – trener biznesu;

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 7 parter

Odbiorca: od 16 r.ż., grupy zorganizowane lub indywidualne zgłoszenia do 20 listopada, ewa.smigielska@ksw.wloclawek.pl lub tel. 660 717 370

Organizator: Stowarzyszenie Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

godz.14.30

Uczeń w świecie wartości. Nabywanie kompetencji aksjologicznych przez uczniów w wieku 12-16 lat. – studium naukowe nad systemem wartości wg kwestionariusza wartości Rokeacha – seminarium;

Prowadzący: Iwona Palińska-Kacprowicz;

Miejsce: Collegium Novum KSW ul. Okrzei 94 A (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 50 V piętro,

Odbiorca: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, socjolodzy.

Organizator: Sekcja Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Nauki przyrodnicze

godz.16.00

Rezerwaty biosfery w Polsce – podstawy prawne tworzenia rezerwatów, położenie i krótka charakterystyka – wykład multimedialny;

Prowadzący: Maria Balakowicz;

Miejsce: Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1 (wejście od ul. Przechodniej), sala nr 21A, II piętro;

Odbiorca: b.o.

Organizator: Sekcja Nauk Technicznych i Przyrodniczych Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Nowe technologie

Warsztaty ABC platformy e-learningowej – Formuła mieszana warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały wprowadzające i ćwiczenia indywidualne. Na części stacjonarnej zadania praktyczne dotyczące wykorzystania platformy e-learningowej;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz i Artur Starosz;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (12 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Pedagogika

godz. 16.00-18.00

Wizyta w gabinecie weterynaryjnym z punktu widzenia psa i właściciela – wykład i warsztaty;

Prowadzący: – lek. weterynarii Bartosz Komecki (wykład), dr Urszula Kempiński i członkowie Koła Naukowego Pedagogów „Persona”(warsztaty);

Miejsce: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Włocławek, ul. Kaliska 1;

Odbiorca: wychowankowie Środowiskowego Ogniska Wychowawczego TPD

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Koło Naukowe Pedagogów „Persona”

Pedagogika specjalna, Tyflopedagogika

godz. 10.00 – 11.30

Poznaj świat dotykiem – warsztaty;

Prowadzący: dr Grzegorz Brzuzy;

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 17 I piętro,

Odbiorca: od 15 r.ż. do 40 r.ż. – grupa do 15 osób,zapisy: tel. 660 722 691

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Przyroda, Ochrona środowiska

godz. 10.00, 12.00

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta Włocławek – selektywna zbiórka odpadów – prezentacje;

Prowadzący: Elżbieta Jankowska i Krzysztof Szaradowski;

Miejsce: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko”, ul. Komunalna 4;

Odbiorca: dzieci w wieku przedszkolnym, grupy zorganizowane – zapisy tel. 54 412 38 68

Organizator: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o. we Włocławku

Zarządzanie

Warsztaty e-learningowe: Konflikty i ich rozwiązywanie w miejscu pracy – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz;

Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

 

Warsztaty e-learningowe: Zarządzanie czasem – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz;

Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Zdrowie publiczne

godz. 9.00 – 12.00

Niefarmakologiczne sposoby leczenia bólu w gabinecie fizjoterapii – pokazy, warsztaty, zabiegi;

Prowadzący: Pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit – Kamila Kalinowska i Alicja Różycka oraz studenci Fizjoterapii – M. Banaszewska, M. Zaborowska, J. Kruszewska, K. Balczyński, A. Bartkowska, A. Wojciechowska, R. Gientka, K. Nowak;

Miejsce: Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit Collegium Maius KSW, ul.Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala 106, I piętro;

Odbiorca: b.o. wcześniejsze umówienie na zabiegi pod nr tel. 660-718-164 do 20.11.2017

Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej w Włocławku oraz Sekcja Zdrowia Publicznego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

 

Biuro Festiwalu. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p.
tel: 660 457 526, 660 722 691 | e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

 

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
zadanie finansowane w ramach umowy 951/P-DUN/2017 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.