Home » Program » 23 listopada

23 listopada

Archiwistyka, Historia

godz. 15.00 – 16.30

Jak badać historię rodziny? – warsztaty genealogiczne;

Prowadzący: Rafał Więckowski;

Miejsce: Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku, ul. Ks. Skorupki 4;

Odbiorca: b.o.; grupy zorganizowane – tel. 54 232 28 57.

Organizator: Archiwum Państwowe w Toruniu Oddział we Włocławku

Bezpieczeństwo narodowe

godz. 10.00

Bezpieczeństwo w skokach spadochronowych – prezentacja;

Prowadzący: dr Krzysztof Grabowski – instruktor spadochronowy, instruktor Tandem Pilot;

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 16, I piętro;

Odbiorca: b.o. zapisy: tel. 660 722 691

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Bibliotekoznawstwo

godz. 11.00

Inna forma książki – warsztaty;

Prowadzący: Lidia Kłosowska, Beata Kołacińska, Urszula Puchalska;

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku, ul. Warszawska 11/13 – sala kameralna;

Odbiorca: młodzież szkolna (grupy zorganizowane) wcześniejsze zapisy do 20 listopada; tel. 54 231 55 50 wew. 37

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, ul. Warszawska 11/13, Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Budowa maszyn

godz.14.00

Rozwój automatyki w budowie maszyn – wykład z prezentacją audiowizualną, filmy;

Prowadzący: Prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk;

Miejsce: PWSZ ul. Mechaników 3, Włocławek sala 302;

Odbiorca: od 16 r.ż. Zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Ekologia

godz 14.30

Produkcja ekomydełek – warsztaty ekologiczne;

Prowadzący: Aleksandra Fornalewicz;

Miejsce: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej ul. Komunalna 4 Włocławek;

Odbiorca: dzieci w wieku szkoły podstawowej; zapisy – tel. 54 232 76 82, 603 622 266

Organizator: Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Ekonomia, Zarządzanie

godz. 13.00-14.30

Rozwój umiejętności rozwiązywania problemów oraz komunikacji – gra „Drakula powstał z grobu” – warsztaty;

Prowadzący: dr Ewa Podlewska;

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala 304,

Odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – grupy 12-os, zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

 

godz. 12.00 – 15.00

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców – punkt informacyjny;

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, hol na parterze,

Odbiorcy: przedsiębiorcy

Organizator: Sekcja Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Włocławskiego Towarzystwa Naukowego we współpracy z Urzędem Skarbowym we Włocławku

Ekonomia, Finanse i Rachunkowość

godz. 9.00-15.00

Jak zabezpieczyć swoją przyszłości finansową? – wykład z elementami ćwiczeń warsztatowych dotyczący zarządzania budżetem domowym i planowania inwestycji w celu zabezpieczenia przyszłości finansowej;

Prowadzący: dr Aneta Szóstek,

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 303;

Odbiorca: b.o., zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Finansów i Rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Historia

godz. 17.00

Atlas historyczny miast polskich. Włocławek – promocja publikacji z serii wydawniczej;

Prowadzący: Prof. dr hab. Roman Czaja, Tomasz Wąsik;

Miejsce: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ul. Słowackiego 1a;

Odbiorca: b.o.

Organizator: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Fotografia

godz. 11.00 – 18.00

Podpatrzone w Naturze – wystawa prezentująca prace wyróżnione i nagrodzone w konkursie fotograficznym „Podpatrzone w Naturze” zorganizowanym przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” 2015 – zwiedzanie wystawy z przewodnikiem;

Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, Galeria Fotografii „Migawka”, ul. Łęgska 28;

Odbiorca: od 13 r.ż. – indywidualnie lub w grupach max. 20-30-osobowych (zgłaszanie grup: edukacja@ckbb.pl lub telefonicznie 54 427 02 56

Organizator: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Języki obce

English Diploma w 30 minut – test kompetencji językowych w trybie e-learning. Test dostępny będzie na platformie LMS ILIAS w terminie 21.11-20.12, po jego rozwiązaniu i uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi generowany będzie certyfikat na poziomie A2;

Prowadzący: Joanna Skiba;

Odbiorca: od 16 r.ż. zgłoszenia: international@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Studium Języków Obcych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Kultura i Sztuka

godz. 9.00 – 15.00

Włocławskie impresje – wystawa pokonkursowa XXIV edycji konkursu plastycznego „Włocławskie impresje”;

Prowadzący: Małgorzata Jaworowicz;

Miejsce: galeria „dk” w Czarnym Spichrzu przy ul. Piwnej 4 we Włocławku;

Odbiorca: b.o.

Organizator: Dobrzyńsko- Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku

Marketing

Warsztaty e-learningowe: Profesjonalna obsługa klienta – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz;

Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Nauki o zdrowiu

godz. 11.00

Treningi z zakresu symulacji medycznej: noworodek, dziecko – podstawy pielęgnacji, resuscytacja krążeniowo oddechowa, opieka nad seniorem – pokazy, ćwiczenia, warsztaty;

Prowadzący: dr Beata Haor, dr Leokadia Rezmerska, dr Mariola Rybka, mgr Anna Antczak-Komoterska, mgr Maria Paczkowska, mgr Helena Sudomir oraz studenci kierunku pielęgniarstwo;

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 Centrum Symulacji Medycznych;

Odbiorcy: studenci oraz uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych Zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Nowe technologie

godz. 11.00

Quo vadis edukacjo, czyli o pożytkach i zagrożeniach płynących z mediów społecznościowych – wykład,

Prowadzący: dr hab. Piotr Gawliczek, prof. nzw. KSW;

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego) sala nr 58 V piętro.

Odbiorca: od 16 r.ż. – zapisy: tel. 660 722 691 lub promocja@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

 

Warsztaty ABC platformy e-learningowej – Formuła mieszana warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały wprowadzające i ćwiczenia indywidualne. Na części stacjonarnej zadania praktyczne dotyczące wykorzystania platformy e-learningowej;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz i Artur Starosz;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (12 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Ochrona środowiska

godz. 10.00 – 14.00

Zwiedzanie obiektów MPWiK: Grupowej Oczyszczalni Ścieków i Ujęcia Wody „Krzywe Błota” – wycieczka;

Prowadzący: Maciej Łęczycki, Miejsce: GOŚ ul. Toruńska, Ujęcie Wody „Krzywe Błota”; prowadząca: Agata Borowicz-Świątkowska

Odbiorca: b.o. grupy zorganizowane, wcześniejsze zapisy do 20. 11.2017 r., tel. 54 230 17 17 lub 784 43 03 19

Organizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. we Włocławku

Ochrona środowiska, Odnawialne źródła energii

godz.10.00

Ekologiczna energia w moim ekologicznym domu – seminarium naukowe;

Prowadzący: mgr Halina Bugajska;

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 50 V piętro;

Odbiorca: od 16 r.ż. – uczniowie, studenci, pracownicy administracji samorządowej i państwowej, pracownicy firm i przedsiębiorstw

Organizator: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

godz. 10.00

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie miasta Włocławek – selektywna zbiórka odpadów – wycieczka;

Prowadzący: Elżbieta Jankowska i Krzysztof Szaradowski;

Miejsce: Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Machnacz 41A; Odbiorca: dzieci w wieku szkolnym, grupy zorganizowane – zapisy tel. 54 412 38 68

Organizator: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Saniko” sp. z o.o. we Włocławku

Pedagogika

godz. 9.00 – 14.00

Janusz Korczak i Stefania Wilczyńska – prezentacja filmu dokumentalnego o życiu i śmierci J. Korczaka i S. Wilczyńskiej oraz ich podopiecznych – film z komentarzem i dyskusją;

Prowadzący: Studenckie Koło Naukowe „Warsztaty Korczakowskie“, opiekun naukowy: dr Ireneusz Pyrzyk, prof. nzw. KSW;

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 17 I piętro;

Odbiorca: od 12 r.ż – indywidualnie lub grupy zorganizowane – zgłoszenia tel. 660 722 691 lub promocja@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

godz. 11.00 – 12.00

Czy można zapamiętać więcej? – warsztat dotyczący skutecznych metod zapamiętywania;

Prowadzący: dr Tomasz Borowiak;

Miejsce: Czytelnia Biblioteki Głównej KSW, pl. Wolności 1 (wejście od ul. Przechodniej);

Odbiorca: od 14 r.ż. grupa zorganizowana (liczba miejsc ograniczona, wymagane wcześniejsze zapisy pod telefonem 660 715 268)

Organizator: Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, Biblioteka Główna i Archiwum Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Psychologia

godz.9.00

Dopalaczom – mówimy nie – warsztaty profilaktyczne;

Prowadzący: Elżbieta Sobczak-Nęcka;

Miejsce: Czytelnia Biblioteki Głównej KSW, pl. Wolności 1; (wejście od ul. Przechodniej);

Odbiorca: od 14 r.ż. grupa zorganizowana (liczba miejsc ograniczona, wymagane wcześniejsze zapisy pod telefonem 660 715 268)

Organizator: Biblioteka Główna i Archiwum Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

godz. 16.30

Rozmawiać czy nie rozmawiać? Uświadamianie seksualne młodzieży w dobie Internetu – Dyskusja połączona z elementami wykładowymi. Zajęcia poruszą problematykę edukacji seksualnej ludzi młodych w kontekście społeczeństwa, w którym istotne miejsce zajmuje Internet. Przedstawione zostaną pozytywne jak i negatywne efekty wiążące się ze zdobywaniem wiedzy nt. seksualności za pomocą Sieci, jak również dokonane zostanie to odniesione do kwestii wychowania seksualnego w środowisku domowym.;

Prowadzący: Adam Grudzień

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 16 I piętro;

Odbiorca: b.o. (osoby zainteresowane tematyką – zapisy na grudzien.psych@gmail.com)

Organizator: Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławkuoraz Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Zarządzanie

Warsztaty e-learningowe: Konflikty i ich rozwiązywanie w miejscu pracy – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz;

Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

 

Warsztaty e-learningowe: Zarządzanie czasem – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz;

Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Zarządzanie, Organizacja, Logistyka

godz. 15.30

Cechy i rola współczesnego menedżera a jego oczekiwania wobec pracowników – wykład;

Prowadzący: dr Jolanta Kloc,

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 34 III piętro;

Odbiorca: b.o.

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Zdrowie publiczne

godz. 9.00 – 12.00

Niefarmakologiczne sposoby leczenia bólu w gabinecie fizjoterapii – pokazy, warsztaty, zabiegi;

Prowadzący: Pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit – Kamila Kalinowska i Alicja Różycka oraz studenci Fizjoterapii – M. Banaszewska, M. Zaborowska, J. Kruszewska, K. Balczyński, A. Bartkowska, A. Wojciechowska, R. Gientka, K. Nowak;

Miejsce: Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit Collegium Maius KSW, ul.Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala 106, I piętro;

Odbiorca: b.o. wcześniejsze umówienie na zabiegi pod nr tel. 660-718-164 do 20.11.2017

Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej w Włocławku oraz Sekcja Zdrowia Publicznego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Biuro Festiwalu. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p.
tel: 660 457 526, 660 722 691 | e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

 

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
zadanie finansowane w ramach umowy 951/P-DUN/2017 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.