Home » Program » 24 listopada

24 listopada

Bezpieczeństwo narodowe

godz. 8.00 – 16.00 (8.00 – 10.00; 10.00 – 12.00; 12.00 – 14.00; 14.00 – 16.00)

Zastosowanie elementów medycyny pola walki w udzielaniu cywilnej pierwszej pomocy – warsztaty;

Prowadzący: Sierż. ZS Krzysztof Wójcik;

Miejsce: Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala 107 I piętro;

Odbiorca: od 16 r.ż. 4 grupy zorganizowane (max 20 osób jedna grupa), kontakt tel. 794 261 146 bądź js4051@wp.pl

Organizator: Organizator: Jednostka Strzelecka 4051 Włocławek im. Generała broni Władysława Andersa

Bibliotekoznawstwo

godz. 11.00

Inna forma książki – warsztaty;

Prowadzący: Lidia Kłosowska, Beata Kołacińska, Urszula Puchalska;

Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku, ul. Warszawska 11/13 – sala kameralna;

Odbiorca: młodzież szkolna (grupy zorganizowane) wcześniejsze zapisy do 20 listopada; tel. 54 231 55 50 wew. 37

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku, ul. Warszawska 11/13, Dział Informacyjno-Bibliograficzny

Ekonomia

godz. 16.30-18.00

Prywatne czy publiczne – a może jest inne rozwiązanie? Dobro wspólne – kiedy to się może udać – Wykład, po którym przewidziana jest twórcza dyskusja z uczestnikami. Tematem będzie kategoria dobra wspólnego – wydobyta z otchłani zapomnienia przez jedyną Noblistkę – kobietę z zakresu nauk ekonomicznych;

Prowadzący: dr Daniel Jurewicz,

Miejsce: budynek dydaktyczny PWSZ we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala 305.

Odbiorca: b.o., zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Finansów i Rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz.12.00

Big Data zmienia statystykę – wykład;

Prowadzący: Milena Krajewska Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych;

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala 52, V piętro

Odbiorca: b.o. Obowiązują do 15.11.2017 r. zapisy telefoniczne 52 36 69 337, m.krajewska@stat.gov.pl

Organizator: Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Finanse

godz. 13.00

Konkurs ze Stowarzyszeniem Księgowych „Rachunkowość jest prosta”

Prowadzący: Joanna Żuchowicz – Kwiatkowska, Katarzyna Urbańska;

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala 302

Odbiorca: Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o profilach ekonomicznych, wcześniejsze zgłoszenia do dnia 20 listopada 2017 r. pod nr tel. 607 605 886

Organizator: Zakład Finansów i Rachunkowości Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Fizyka

godz. 13.00

Fizyka jest ciekawa – w czasie prezentacji zostanie przeprowadzone jedno z ćwiczeń laboratoryjnych w formie eksperymentu;

Prowadzący: dr inż. Robert Synajewski, dr inż. Konrad Cichocki,

Miejsce: budynek dydaktyczny PWSZ we Włocławku, ul. Mechaników 3; sala 101.

Odbiorca:b.o., zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Fotografia

godz. 11.00 – 18.00

Podpatrzone w Naturze – wystawa prezentująca prace wyróżnione i nagrodzone w konkursie fotograficznym „Podpatrzone w Naturze” zorganizowanym przez Ogród Zoobotaniczny w Toruniu w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury” 2015 – zwiedzanie wystawy z przewodnikiem;

Miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, Galeria Fotografii „Migawka”, ul. Łęgska 28;

Odbiorca: od 13 r.ż. – indywidualnie lub w grupach max. 20-30-osobowych (zgłaszanie grup: edukacja@ckbb.pl lub telefonicznie 54 427 02 56

Organizator: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Humanistyka, Kultura, Literatura

godz.11.00

Dyktando Włocławskie pod Patronatem Prezydenta Miasta Włocławek;

Prowadzący i autor dyktanda – dr Adam Wróbel, prof. nzw. KSW,

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 10 I piętro,

Odbiorca: uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych oraz II i III klas gim.

Organizator: Studium Języka Polskiego i Kultury Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Filologiczno-Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

godz. 15.00

Królowa polskich rzek w języku, kulturze, literaturze – z okazji Roku Rzeki Wisły – wykład

Prowadzący: dr. Adam Wróbel, prof. nadzw. KSW

Miejsce: Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, (wejście od ul. Przechodniej), sala nr 21a, II piętro,

Odbiorca: b.o.

Organizator: Studium Języka Polskiego i Kultury Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Filologiczno- Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Językoznawstwo

English Diploma w 30 minut – test kompetencji językowych w trybie e-learning. Test dostępny będzie na platformie LMS ILIAS w terminie 21.11-20.12, po jego rozwiązaniu i uzyskaniu 80% poprawnych odpowiedzi generowany będzie certyfikat na poziomie A2;

Prowadzący: Joanna Skiba;

Odbiorca: od 16 r.ż. zgłoszenia: international@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Studium Języków Obcych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

godz. 11.00

Słowniki do nauki języków obcych – prezentacja słowników językowych dostępnych w Bibliotece PWSZ we Włocławku oraz omówienie wybranych słowników online – warsztaty;

Prowadzący: Anna Borowiecka;

Miejsce: Czytelnia Biblioteki PWSZ we Włocławku, ul. Mechaników 3,

Odbiorca: b.o. grupa zorganizowana. wcześniejsze zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Kultura i Sztuka

godz. 9.00 – 15.00

Włocławskie impresje – wystawa pokonkursowa XXIV edycji konkursu plastycznego „Włocławskie impresje”;

Prowadzący: Małgorzata Jaworowicz;

Miejsce: galeria „dk” w Czarnym Spichrzu przy ul. Piwnej 4 we Włocławku;

Odbiorca: b.o.

Organizator: Dobrzyńsko- Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku

Marketing

Warsztaty e-learningowe: Profesjonalna obsługa klienta – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz;

Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Nauki społeczne

godz. 11.00-12.30

Zasady negocjacji handlowych – zajęcia warsztatowe;

Prowadzący: dr Paweł Sobierajski;

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku ul. Mechaników 3, sala 303

Odbiorca: uczniowie szkół średnich, wcześniejsze zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Instytut Humanistyczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz. 11.00

Rozwój osobisty – konieczność czy fanaberia? – warsztaty;

Prowadzący: Paweł Seroczyński – trener biznesu;

Miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 34, III piętro

Odbiorca: od 16 r.ż., grupy zorganizowane lub indywidualne zgłoszenia do 20 listopada, e-mail: ewa.smigielska@ksw.wloclawek.pl lub tel. 660 717 370

Organizator: Stowarzyszenie Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Nowe technologie

Warsztaty ABC platformy e-learningowej – Formuła mieszana warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały wprowadzające i ćwiczenia indywidualne. W części stacjonarnej zadania praktyczne dotyczące wykorzystania platformy e-learningowej;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz i Artur Starosz;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (12 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Prawo

godz. 9.00

Co w prawie piszczy – wykład połączony z prezentacją multimedialną;

Prowadzący: mec. Przemysław Ziemecki,

Miejsce: Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, (wejście od ul. Przechodniej) sala nr 21 A, II piętro;

Odbiorca: b.o., grupy zorganizowane lub indywidualne zgłoszenia do 20 listopada, ewa.smigielska@ksw.wloclawek.pl lub tel. 660 717 370

Organizator: Stowarzyszenie Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Psychologia, Kognitywistyka

godz. 15.00

Trening kreatywnego myślenia – warsztaty;

Prowadzący: dr Piotr Krzywicki, Aleksandra Jędrzejewska;

Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala 202

Odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zapisy pod nr telefonu 600 528 665 lub email promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Zarządzanie

Warsztaty e-learningowe: Konflikty i ich rozwiązywanie w miejscu pracy – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz; Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca: od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

 

Warsztaty e-learningowe: Zarządzanie czasem – formuła zdalna realizacji warsztatów. Na platformie e-learningowej KSW będą zamieszczane materiały teoretyczne oraz zadania praktyczne;

Prowadzący: Danuta Pietraszkiewicz;

Miejsce: https://cel.ksw.wloclawek.pl – Platforma e-learningowa KSW;

Odbiorca:od 16 r.ż – liczba miejsc ograniczona (20 osób). Zgłoszenia osób zainteresowanych do 20 listopada br. danuta.pietraszkiewicz@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Zdrowie publiczne

godz. 9.00 – 12.00

Niefarmakologiczne sposoby leczenia bólu w gabinecie fizjoterapii – pokazy, warsztaty, zabiegi;

Prowadzący: Pracownicy Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit – Kamila Kalinowska i Alicja Różycka oraz studenci Fizjoterapii – M. Banaszewska, M. Zaborowska, J. Kruszewska, K. Balczyński, A. Bartkowska, A. Wojciechowska, R. Gientka, K. Nowak;

Miejsce: Centrum Rehabilitacji Fizjo-fit Collegium Maius KSW, ul.Okrzei 94, (wejście od ul. Wyszyńskiego) sala 106, I piętro;

Odbiorca: b.o. wcześniejsze umówienie na zabiegi pod nr tel. 660-718-164 do 20.11.2017

Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej w Włocławku oraz Sekcja Zdrowia Publicznego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Biuro Festiwalu. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p.
tel: 660 457 526, 660 722 691 | e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

 

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
zadanie finansowane w ramach umowy 951/P-DUN/2017 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.