Kultura

20 kwietnia

 

Etnografia

godz.11.00

Olędrzy, ich znaczenie w gospodarce i kulturze na wystawie „Zapomniany świat. Olędrzy w krajobrazie i kulturze” – spotkanie poświęcone będzie osadnikom przybyłym do Polski w 1 poł. XVI w. z terenu dzisiejszej Holandii i Niemiec. Omówione zostaną najważniejsze kwestie charakteryzujące kulturę olędrów (religia, rolnictwo, budownictwo, zdobnictwo etc.); prowadzący: Michał Kwiatkowski, Krystyna Pawłowska; miejsce: Muzeum Etnograficzne, ul. Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6, Włocławek; odbiorca: od 13 r.ż., grupy zorganizowane (zapisy tel. Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 232 30 01) oraz zwiedzający indywidualnie.

Organizator: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Grafika

godz. 10.00

Wypukłodruk – warsztaty artystycznego druku wypukłego; prowadzący: Jerzy Jabczyński; miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4 Włocławek; odbiorca: 7-18 lat, grupy zorganizowane, obowiązują wcześniejsze zapisy do 18 kwietnia, tel. 54 411 21 20

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Historia literatury

godz.13.00

Konrad Wallenrod – historia poematu i jego kolejnych publikacji – wykład przedstawiający historię poematu Adama Mickiewicza poprzez pryzmat jego różnych wydań książkowych, prowadzący: dr Maciej Krzemiński, miejsce: Czytelnia Biblioteki PWSZ we Włocławku, ul. Mechaników 3 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane ze szkół ponadgimnazjalnych, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Humanistyka, Kultura, Literatura

godz. 13.00

O działalności naukowo-dydaktycznej oraz twórczości literackiej prof. Jerzego Pietrkiewicza – z okazji 100. rocznicy urodzin – wykład dra Adama Wróbla, prof. nadzw. KSW z prezentacją multimedialną; miejsce: Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, Czytelnia Biblioteki Głównej KSW (wejście od ul. Przechodniej); odbiorca: b.o.

Organizator: Studium Języka Polskiego i Kultury Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Filologiczno-Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Muzyka

godz.13.20

Warsztaty aktywnego słuchania muzyki. Celem warsztatów jest dostarczanie doświadczeń słuchowych i przeżyć estetycznych. Wiele radości dostarcza dzieciom możliwość grania akompaniamentu na instrumentach perkusyjnych w trakcie słuchanego utworu. Takie działanie – słuchanie aktywne – nie tylko potęguje przeżycia estetyczne, ale podnosi poczucie własnej wartości, zatem niesie ze sobą ogromny ładunek wychowawczy; prowadzący: dr Lucyna Matuszak; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 204; odbiorca: uczniowie ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – grupy do 15 osób. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Teatr

godz.uwaga zmiana godziny – 13.00

Aktor – instrument doskonały – warsztaty teatralne ukazujące w syntetycznym skrócie ćwiczenia doskonalące ciało, głos i technikę artykulacyjną; prowadzący: Jan Polak – aktor, reżyser teatralny i Małgorzata Ilasz – aktorka, logopeda; miejsce: Teatr Impresaryjny ul. Wojska Polskiego 13 we Włocławku, odbiorca: od 16 r.ż. zapisy od 1 kwietnia, br. tel. 54 231 47 60. Liczba miejsc ograniczona.

Organizator: Teatr Impresaryjny im. W. Gniazdowskiego we Włocławku

21 kwietnia

 

Geografia, Kulturoznawstwo

godz.11.00 – 14.00

Góry i szczypta kultury, czyli multimedialna podróż po wybranych pasmach górskich Starego Kontynentu w kontekście geograficzno-kulturowym – pokaz slajdów z wypraw w ramach projektu Korona Europy (próba zdobycia najwyższego szczytu każdego kraju Starego Kontynentu). Prezentacja będzie okraszona komentarzem prowadzącego w kontekście elementów kultury poszczególnych regionów. Wybrane regiony: Góry Fogaraskie (Rumunia), Pireneje (Andora), Riła (Bułgaria), Góry Korab (Macedonia), portugalskie Azory, Grampiany (Szkocja), Macgillicuddy’s Reeks (Irlandia); prowadzący: Piotr Wawrowski; miejsce: Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4); odbiorca: b.o.; zapisy do 15 kwietnia: Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej, godz. 8.00-15.00, tel. 54 427 02 47.

Organizator: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Grafika

godz. 9.00

Wypukłodruk – warsztaty artystycznego druku wypukłego; prowadzący: Jerzy Jabczyński; miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4 Włocławek; odbiorca: 7-18 lat, grupy zorganizowane, obowiązują wcześniejsze zapisy do 18 kwietnia, tel. 54 411 21 20

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Historia

godz. 11.00

Jak powstała książka, czyli zarys dziejów książki dla najmłodszych – lekcja biblioteczna dla dzieci na temat powstania i rozwoju książki na świecie; prowadzący: mgr Emilia Modrzejewska, miejsce: Czytelnia Biblioteki PWSZ we Włocławku, ul. Mechaników 3 we Włocławku; odbiorca: uczniowie klasy 3-4 szkoły podstawowej (20-25 osób) – grupa zorganizowana, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Biblioteka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Humanistyka, Kultura, Literatura

godz.10.00

XV Seminarium młodzieżowe: Szkice do pejzażu artystycznego, literackiego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej – o kulturotwórczej roli artystów, pisarzy, poetów Naszego Regionu – pod Honorowym Patronatem JM Rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku – referaty, recytacje, prezentacje multimedialne przygotowane przez uczniów kujawskich i dobrzyńskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych; prowadzący: dr Adam Wróbel, prof. nadzw. KSW; Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 24 II p.; odbiorca: b.o.

Organizator: Studium Języka Polskiego i Kultury Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Filologiczno-Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Kultura i Sztuka

godz.12.00

Od raga do rocka – historia muzyki rozrywkowej XX wieku – prezentacja najważniejszych stylów muzycznych – wykład i warsztaty; prowadzący: mgr Sławomir Kukiełczyński; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 52 V p. ; odbiorca: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia – Sławomir Kukiełczyński , e-mail: s.kukiel@wp.pl

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

22 kwietnia

 

Fotografia

godz.15.00

Ja w świecie fotografii – warsztaty fotograficzne. Świat fotografii jest fascynujący, a wyobraźnia dzieci nieograniczona, jeśli to połączymy powstaną kreatywne zajęcia, które pobudzą dziecięcą aktywność. Warsztaty fotograficzne mają pobudzić, zainspirować do indywidualnego patrzenia na świat, świat fotografii; prowadzący: Karolina Florczak, Joanna Olszewska – członkinie Koła Naukowego Pedagogów „Persona“, opiekun dr Urszula Kempińska; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 8 parter; odbiorca: grupa zorganizowana w wieku 8-12 lat.

Organizator: Koło Naukowe Pedagogów „Persona”, Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Grafika

godz. 10.00

Wypukłodruk – warsztaty artystycznego druku wypukłego; prowadzący: Jerzy Jabczyński; miejsce: Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4 Włocławek; odbiorca: 7-18 lat, grupy zorganizowane, obowiązują wcześniejsze zapisy do 18 kwietnia, tel. 54 411 21 20

Organizator: Galeria Sztuki Współczesnej we Włocławku

Historia

godz. 18.00

Prezydenci-naukowcy II Rzeczypospolitej czyli rzecz o Gabrielu Narutowiczu i Ignacym Mościckim – prelekcja historyczna o prezydentach okresu międzywojennego prowadzących także działalność naukową: Gabrielu Narutowiczu i Ignacym Mościckim; prowadzący: Dariusz Marek Srzednicki – historyk, scenarzysta i reżyser przedstawień teatralnych i filmów historycznych; miejsce: Klub „Stara Remiza” ul. Żabia 8 we Włocławku; odbiorca: b.o. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na sali wejście za bezpłatnymi wejściówkami dostępnymi w Klubie przy ul. Żabiej 8.

Organizator: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, Klub „Stara Remiza”

Humanistyka, Kultura, Literatura

godz. 12.00

Dyktando Włocławskie pod honorowym patronatem Prezydenta Włocławka dr. Marka Wojtkowskiego; prowadzący: dr Adam Wróbel, prof. nadzw. KSW; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 10 I p.; odbiorca: od 13 – 19 lat- uczniowie klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zgłoszenia do 19 kwietnia, e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 722 691

Organizator: Studium Języka Polskiego i Kultury Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Filologiczno-Artystyczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Sztuka

godz.17.00

Rola Grupy Kujawskiej (1952-1976) w dziejach sztuk plastycznych Włocławka na wystawie „Początki, Stąd wyszliśmy” – wykład i otwarcie wystawy, prowadzący: Krystyna Kotula, przygotowanie wystawy – Adam Zapora; miejsce: Zbiory Sztuki, ul. Zamcza 10/12, Włocławek, odbiorcy: odbiorca: od 13 r.ż., grupy zorganizowane (zapisy tel. Dział Edukacji i Promocji, tel. 54 232 30 01) oraz zwiedzający indywidualnie.

Organizator: Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

23 kwietnia

 

Historia, Teologia, Edukacja

godz. 9.00 – 15.00

Seminarium Duchowne – najstarsza uczelnia wyższa w regionie – zwiedzanie Seminarium Duchownego wraz z zabytkami, np. kościół św. Witalisa z 1330r., zapoznanie się z ich historią, a także historią ludzi, którzy tworzyli środowisko naukowe włocławskiego seminarium; prowadzący: ks. prof. dr hab. Jacek Szymański; miejsce: Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, ul. Prymasa S. Karnkowskiego 3; odbiorca: młodzież gimnazjalna i licealna, osoby dorosłe, grupy zorganizowane, osoby indywidualne. Wcześniejsze zgłoszenia pod nr tel. 518 014 530.

Organizator: Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku

Menu serwisu