Nauka

20 kwietnia

 

Administracja

godz. 15.30

Migracje – szansa czy zagrożenie? – debata; prowadzący: dr Fabian Nalikowski oraz Koło Naukowe Studentów Administracji; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 302; odbiorca: od 16 r.ż. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Filozofia

godz. 10.00

Czy Usain Bolt może dogonić żółwia. Ta i inne zagadki filozofii – wykład; Ideą wykładu jest pokazanie, że do ważkich zagadnień filozoficznych można dojść wychodząc od problemów sformułowanych w postaci intrygujących a zarazem prostych zagadek; prowadzący: dr Ireneusz Koepke; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 304; odbiorca: od 16 r.ż.. Zapisy do 15 kwietnia,tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Informatyka

godz. 9.40-11.10

Współczesne technologie wytwarzania aplikacji internetowych – ćwiczenia laboratoryjne. W trakcie zajęć uczestnicy zbudują (na bazie specjalnie przygotowanych wcześniej fragmentów kodu) niebanalną aplikację internetową (wraz z zestawem testów weryfikujących jej działanie) z wykorzystaniem m.in. technologii i narzędzi:HTML5/CSS3/JavaScript, Bootstrap, Knockoutjs, Node.js, Yeoman, Bower, Gulp, Jasmine, Karma; prowadzący: Adam Rabcewicz, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 107; odbiorca: od 16 r.ż. . Obowiązują wcześniejsze zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz. 15.00 – 16.30

Podstawy elektroniki i miernictwa – ćwiczenia laboratoryjne; prowadzący: dr inż. Dariusz Puchała; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 103; odbiorca: od 16 r.ż. .Obowiązują wcześniejsze zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Mechanika i Budowa Maszyn

godz. 12.00 – 12.45

Multimedialna prezentacja badań wytrzymałościowych stali i żeliwa – film z badań laboratoryjnych, pokaz próbek pobieranych do badań i próbek zużytych; prowadzący: dr inż. Andrzej Żeligowski, prof. dr hab. inż. Tadeusz Niezgodziński, prof. dr hab. inż. Marian Królak; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 302; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz. 13.00 – 13.45

Co widzi kamera termowizyjna w maszynie? Pomiary termowizyjne w obróbce mechanicznej – prezentacja multimedialna; prowadzący: dr inż. Józef Kaczmarek, miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 302; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz.14.00 – 14.45

Prezentacja laboratorium z fizyki – warsztaty; prowadzący; prof. dr hab. Bogdan Wendler; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 101; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

21 kwietnia

 

Bezpieczeństwo Narodowe

godz.11.30

Terroryzm współczesny zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego RP – Terroryzm współczesny jako zjawisko historycznie zmienne, wielopłaszczyznowe i dynamiczne, występujące w różnych postaciach. Wpływ rozwoju cywilizacyjnego, a zwłaszcza postępu naukowo-technicznego na terroryzm. Realne zagrożenia terroryzmem w Polsce. Przybliżenie słuchaczom problemu tego zjawiska, sposobów reagowania na zagrożenia terrorystyczne oraz metody jego zwalczania; wykład połączony z prezentacją multimedialną; prowadzący: mgr Ireneusz Wieczorek; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 10, I p.; odbiorca: Słuchacze Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz osoby zainteresowane.

Organizator: Centrum Systemów Bezpieczeństwa i Kształcenia Służb Mundurowych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Dietetyka, Zdrowie Publiczne

godz.17.00

Wpływ nawyków żywieniowych na masę ciała u osób dorosłych –wykład połączony z prezentacją multimedialną; prowadzący: Monika Niedziałkowska; miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ul. Chmielna 24 Włocławek, odbiorca: od 16 r.ż.

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności i Poradnia Dietetyczna DIETMEDICA

Elektrotechnika

godz.9.00

Startup – Innowacja – Rozwój. Realizowanie pomysłu na firmę i rozwój własnego biznesu – wykład i warsztaty; prowadzący: Zbigniew Kłos – właściciel firmy Centrum Techniczno-Handlowe; miejsce: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni (początkujące firmy, absolwenci i uczniowie szkół ekonomicznych oraz technicznych). Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 54 423 20 02, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Organizator: Centrum Techniczno-Handlowe, Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Matematyka

godz. 13.00 – 13.45

Niekonwencjonalne szybkie metody liczenia – wykład; prowadzący: mgr Karolina Kalińska; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 304; odbiorca: uczniowie gimnazjum, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Mechanika i Budowa Maszyn

godz.13.00 – 13.45

Prezentacja laboratorium z Elektrotechniki i elektroniki – warsztaty; prowadzący: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowicz; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 103; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz.14.00 – 14.30

Wykorzystanie komputerów do sterowania maszynami – prezentacja multimedialna; prowadzący: prof. dr hab. inż. Jerzy Tomczyk; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 302; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Pedagogika

godz.9.00

Czy można zapamiętać więcej? – warsztat dotyczący skutecznych metod zapamiętywania. W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzą się o funkcjonowaniu naszej pamięci oraz o metodach przyspieszonego uczenia się; prowadzący: dr Tomasz Borowiak; miejsce: Czytelnia Biblioteki Głównej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, pl. Wolności 1 (wejście od ul. Przechodniej); odbiorca: od 13 r.ż. – grupy zorganizowane.

Organizator: Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, Biblioteka Główna Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Pedagogika, Logopedia

godz.11.00

Ptasie radio – warsztaty logopedyczno-plastyczne; prowadzący: mgr Iwona Muszyńska i dr Tomasz Borowiak; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 17 I p., odbiorca: dzieci w wieku przedszkolnym

Organizator: Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Pedagogika religii

godz.10.30

Pedagogia św. Jana Pawła II w kształtowaniu dojrzałości pokoleń – wykład ks. prof. dr. hab. Mariana Włosińskiego; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 10 I p., odbiorca: b.o. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia, tel. 660 722 691, e-mail: promocja@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Psychologia

godz.11.00

Przemoc w sytuacjach rówieśniczych i społecznych – warsztaty kształtowania umiejętności radzenia sobie z przemocą; prowadzący: mgr Elżbieta Sobczak-Nęcka; miejsce: Czytelnia Biblioteki Głównej Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, pl. Wolności 1 (wejście od ul. Przechodniej); odbiorca: młodzież gimnazjalna – grupy zorganizowane.

Organizator: Biblioteka Główna Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

godz.16.00

Ryzyko dysleksji i dysleksja rozwojowa– szkolenie dla rodziców dzieci przedszkolnych. Szkolenie skierowane jest do rodziców dzieci przedszkolnych celem zwiększenia poziomu ich świadomości z zakresu ryzyka dysleksji oraz dysleksji rozwojowej. Rodzice poznają wybrane definicje, przyczyny, symptomy, możliwe konsekwencje w/w trudności, ale także aspekty diagnostyczno- terapeutyczne (gdzie szukać pomocy, przykłady ćwiczeń usprawniających); prowadzący: dr Beata Płaczkiewicz; miejsce: Przedszkole Publiczne Nr 19 „Bajka”, ul. Urocza 1 we Włocławku; odbiorca: rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Zdrowie publiczne, Promocja zdrowia

godz.10.00 – 12.00

Symulacja medyczna od dziecka do wieku podeszłego – pokaz, ćwiczenia, pomiary w pracowniach umiejętności: Pracownia badań fizykalnych pomiar podstawowych parametrów życiowych, wziernikowanie ucha, oka; Pracownia pediatryczna – zabiegi higieniczne u dziecka (kąpiel, ubieranie, zmiana pieluszki, karmienie); Pracownia umiejętności – symulacja odczuć osoby starszej; prowadzący: dr n. med. Beata Haor, dr n.med. Mariola Rybka, dr n.med. Leokadia Rezmerska oraz studenci kierunku pielęgniarstwo; miejsce: Pracownie umiejętności pielęgniarskich i badań fizykalnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku, ul. Obrońców Wisły 21/25; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci. Trzy grupy po 12 osób, zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665 e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Instytut Nauk o Zdrowiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz.10.00

Zdrowe witaminki – konkurs plastyczny dla dzieci z nagrodami; prowadzący: dr n.med. Mariola Rybka, mgr Anna Antczak i studenci kierunku pielęgniarstwo; miejsce: Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), sala nr 17, parter; odbiorca: dzieci ze szkół podstawowych – grupa zorganizowana. Obowiązują wcześniejsze zapisy do dnia 19 kwietnia br.; tel. 660 722 691, e-mail: promocja@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Zdrowia Publicznego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

godz.10.00 – 13.00

Sprawdź swoją równowagę – trening równowagi i proprioceptywny w wykorzystaniem platformy balansowej SIGMA – pokazy i ćwiczenia; prowadzący: dr Mark Zieliński i dr Magdalena Charłusz-Zasiewska oraz studenci kierunku fizjoterapia; miejsce: sala gimnastyczna Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), odbiorca: grupy zorganizowane b.o.; obowiązują zapisy do 19 kwietnia, tel. 660 722 691, e-mail: promocja@ksw.wloclawek.pl – zajęcia trwają 1 godz. dla każdej grupy.

Organizator: Wydział Nauk o Zdrowiu Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Sekcja Zdrowia Publicznego Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

22 kwietnia

 

Bezpieczeństwo Narodowe

godz.10.00

Straż Miejska w systemie bezpieczeństwa lokalnego – wykład dr. Piotra Pawła Siębidy; miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ul. Chmielna 24; odbiorca: b.o. – grupy zorganizowane i osoby indywidualne

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności

godz.13.30

Technika, taktyka podczas interwencji – testy sprawnościowe; prowadzący: Paweł Sidor i Mariola Łojewska; miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ul. Chmielna 24, odbiorca: od 16 r.ż.

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności i Straż Miejska we Włocławku

Chemia

godz.10.00

Chemia wokół nas – zajęcia i pokazy w laboratorium chemicznym; prowadzący: mgr Halina Bugajska; miejsce: Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), laboratorium chemiczne, poziom 0; odbiorca: grupy zorganizowane: klasy VI szkoły podstawowej, szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne – grupa do 20 osób; obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia, tel. 660 722 691, e-mail: promocja@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Uczelniane Laboratorium Chemiczne Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Energetyka Cieplna

godz. 10.00

Produkcja energii cieplnej w MPEC Włocławek – aspekty ochrony środowiska według wymagań Dyrektywy lED – wykład, prowadzący: mgr Zygmunt Katolik – dyrektor ds. technicznych, miejsce: MPEC Sp. z o.o., ul. Płocka 30/32 Włocławek; odbiorca: studenci, grupy zorganizowane i indywidualni odbiorcy. Obowiązują wcześniejsze spisy do dnia 20 kwietnia, kontakt: Paulina Golasińska – tel. 54 231 73 11, e-mail: pgolasinska@mpec.com.pl

Organizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o., we Włocławku

godz. 12.00

Pokaz urządzeń biorących udział w procesie produkcji ciepła w przedsiębiorstwie – zwiedzanie ciepłowni MPEC we Włocławku; prowadzący: mgr Zygmunt Katolik – dyrektor ds. technicznych, miejsce: Ciepłownia, ul. Teligi 1, Włocławek; odbiorca: studenci, grupy zorganizowane; obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia, kontakt: Paulina Golasińska – tel. 54 231 73 11, e-mail: pgolasinska@mpec.com.pl

Informatyka

godz.8.00 – 15.00

Systemy wbudowane na przykładzie LEGO Mindstorms – warsztaty i ćwiczenia laboratoryjne. Zaprezentowane zostaną możliwości programowania mikrokontrolerów na przykładzie LEGO Mindstorms; prowadzący: mgr inż. Marcin Kacprowicz; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 102; odbiorca: od 16 r.ż. . Obowiązują wcześniejsze zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665 e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Języki obce

godz.11.00, 12.00

I Międzyszkolny Turniej Interaktywny ze znajomości krajów anglojęzycznych; prowadzący: Jacek Śmieszny; miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ul. Chmielna 24; odbiorca: grupy zorganizowane: młodzież gimnazjum (godz. 11.00) i szkół ponadgimnazjalnych (godz.12.00), obowiązują wcześniejsze zapisy: e-mail: promo@wloclawek.wsinf.edu.pl

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności i Centrum Nauki Języków Obcych Oxford School

Metrologia historyczna

godz. 12.00

Jak ważono w Polsce na przestrzeni wieków – zwiedzanie włocławskiej, unikatowej w skali europejskiej, kolekcji miar i wag – prowadzący mgr inż. Marek Sandecki, miejsce: Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku, ul. Łęgsa 28 (wejście od ul. Bechiego 4); odbiorca: b.o.

Organizator: mgr inż. Marek Sandecki, Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne

Pedagogika, Psychologia

godz. 10.30 – 13.30

Warsztaty twórczego myślenia „I dlatego zebry są w paski” – gra miejska na terenie uczelni oraz warsztaty. Zajęcia aktywne realizowane w grupach rozwijające umiejętności twórcze uczestników. Trening kształtujący postawę otwartości i umiejętności dostrzegania różnorodności świata, wrażliwość, wyobraźnię oraz cechy, które umożliwiają przełamywanie nawyków percepcji i kształtowanie umiejętności oswajania inności; prowadzący warsztaty: dr Piotr Krzywicki i mgr Aleksandra Jędrzejewska; prowadzący grę miejską: dr Monika Kamper-Kubańska, studenci Pedagogiki/ członkowie Koła Młodych Pedagogów; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, Biblioteka uczelni; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupa do 30 osób, zapisy do 15 kwietnia; tel. 600 528 665 e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

godz. 11.30 – 14.00

Warsztaty terapii zajęciowej „Nowa” wizja terapii zajęciowej – gra miejska na terenie uczelni oraz warsztaty. Warsztaty mające za cel przedstawienie nowych wyzwań oraz technik prowadzenia terapii zajęciowej oraz zainteresowanie młodzieży podjęciem studiów związanych z działalnością pedagogiczną/terapeutyczną skierowaną do różnych środowisk prowadzący: mgr Arkadiusz Padrak; prowadzący grę miejską: dr Monika Kamper-Kubańska, studenci Pedagogiki/ członkowie Koła Młodych Pedagogów; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, Biblioteka uczelni; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, grupa do 20 osób. Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Psychologia

godz. 17.00

Przesądy i zabobony – pomagają czy szkodzą? – wykład przybliży mechanizmy funkcjonowania przesądów oraz zachowań człowieka z nimi związanych. Adresaci dowiedzą się, dlaczego niekiedy ulegamy przesądom, a także jakie pozytywne i negatywne skutki mogą się pojawiać, gdy postępujemy zgodnie z tym, czego przesądy wymagają; prowadzący: mgr Adam Grudzień; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94 A, sala nr 16, I p.; odbiorca: b.o. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 19 kwietnia, tel. 605 537 287, e-mail: adam.grudzien@o2.pl

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

23 kwietnia

 

Fizyka

godz. 12.00, 13.00

Skąd my to wiemy? – wyjaśnianie zjawisk fizycznych z dziedziny: optyki, ruchu drgającego, elektrostatyki i innych – wykład i ćwiczenia laboratoryjne; prowadzący: dr Walter Wegner; miejsce: Collegium Maius KSW, ul. Okrzei 94 (wejście od ul. Wyszyńskiego), pracownia fizyki, sala nr 102 I p.; odbiorca: od 6 do 19 lat; godz. 12.00 – dzieci i młodzież w wieku szkoły podstawowej, godz. 13.00 – młodzież w wieku gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 21 kwietnia, tel. 734 413 417, e-mail: wnt@ksw.wloclawek.pl

Organizator: Wydział Nauk Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Nauki Techniczne

godz.10.00

V Włocławskie Sympozjum o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy pn. Literatura, środki audiowizualne oraz multimedialne w praktyce inspektora bezpieczeństwa i higieny pracy. Sympozjum naukowe pod honorowym patronatem Centralnego Instytutu Ochrony Pracy; prowadzący: dr Zdzisław Zasada; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 50 V p., odbiorcy: pracownicy służby bhp, studenci kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy.

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku oraz Włocławskie Towarzystwo Naukowe

Pedagogika, Rewalidacja

godz.11.00

Sprawni inaczej – droga do prawdy – spotkanie z Małgorzatą i Dariuszem Waszkiewiczami. Małgorzata Waszkiewicz – artystka malująca stopą; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 51 I p.; odbiorca: b.o.

Organizator: Wydział Nauk Pedagogicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, Akademickie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Menu serwisu