Przedsiębiorczość

20 kwietnia

 

Ekonomia, Zarządzanie

godz.11.00

Inauguracja VII Festiwalu Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości – wykład inauguracyjny pt. Firma XXI wieku wygłosi prof. dr hab. Andrzej Blikle; miejsce: sala widowiskowa Centrum Kultury „Browar B. we Włocławku, ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4); odbiorca: b.o.

Organizator: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku

Bezpieczeństwo i Ergonomia Pracy

godz.13.00

Dobry projekt – ćwiczenia laboratoryjne i udział w grze komputerowej. Zadaniem uczestników zajęć jest zaprojektowanie wirtualnego stanowiska pracy w biurze, zgodnie z zasadami ergonomii; prowadzący: mgr Sławomir Kukiełczyński; miejsce: Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, sala nr 21 A, II p.; odbiorca: uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – grupa do 30 osób. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 19 kwietnia – mgr Sławomir Kukiełczyński, e-mail: s.kukiel@wp.pl

Organizator: Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Ekonomia, Zarządzanie, Innowacyjność

godz.12.00

Co kryją zakamarki Inkubatora? – zwiedzanie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz odwiedziny w firmach prowadzących w nim działalność gospodarczą; prowadzący: Radosław Bluszcz; miejsce: zbiórka na holu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 54 423 20 02, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Organizator: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Ekonomia, Zarządzanie

godz.8.30 – 11.10

Rozwój kompetencji miękkich – gra „To nie fair!” – warsztaty rozwoju umiejętności negocjacji i budowania zespołu; prowadzący: mgr Ewa Podlewska; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 403; odbiorca: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (grupa od 12-do 15 osób). Zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Zarządzania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

21 kwietnia

 

Ekonomia, Przedsiębiorczość

godz.12.00

Regionalna Debata o Przedsiębiorczości – spotkanie przedsiębiorców, samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych z aktywnych udziałem słuchaczy; prowadzący: Piotr Witwicki – dziennikarz Polsat News; miejsce: Aula Collegium Minus KSW, pl. Wolności 1, I p.; odbiorca: b.o.

Organizator: Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku, Centrum Nauki i Biznesu przy Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku

Ekonomia, Zarządzanie, Innowacyjność

godz.12.00

Co kryją zakamarki Inkubatora? – zwiedzanie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz odwiedziny w firmach prowadzących w nim działalność gospodarczą; prowadzący: Radosław Bluszcz; miejsce: zbiórka na holu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 54 423 20 02, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Organizator: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość, Kultura

godz.11.00

Własna firma drogą do sukcesu…?- spotkanie z młodymi włocławskimi przedsiębiorcami i regionalistami – Kamilą Matlą – (branża reklamowa) i Jakubem Staszakiem (branża informatyczna), założycielem fundacji Muzeum Celulozy oraz współtwórcą Muzeum Włocławskiej Celulozy. Spotkaniu towarzyszyć będzie wystawa poświęcona włocławskiej fabryce celulozy pt. Pamiątki z Celulozy; prowadzący: Lidia Kłosowska; miejsce: Sala Kameralna Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku, ul. Warszawska 11/13; odbiorca: szkoły ponadgimnazjalne.

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Arentowicza we Włocławku

22 kwietnia

 

Ekonomia, Zarządzanie, Innowacyjność

godz.12.00

Co kryją zakamarki Inkubatora? – zwiedzanie Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości oraz odwiedziny w firmach prowadzących w nim działalność gospodarczą; prowadzący: Radosław Bluszcz; miejsce: zbiórka na holu Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni. Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 54 423 20 02, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Organizator: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości

Ekonomia, Zarządzanie, Prawo

godz.10.00

Jak to zrobić? czyli formalnoprawne aspekty działalności gospodarczej – przystępna i praktyczna prezentacja zakładania i prowadzenia własnej firmy; prowadzący: Paweł Gibczyński – właściciel firmy GIBBA; miejsce: sala wykładowa A Włocławskiego Inkubatora Innowacji i Przedsiębiorczości, ul. Toruńska 148 we Włocławku; odbiorca: grupy zorganizowane i odbiorcy indywidualni (m.in. uczniowie szkół średnich i wyższych). Obowiązują wcześniejsze zapisy: tel. 54 423 20 02, e-mail: biuro@inkubator.wloclawek.pl

Organizator: Włocławski Inkubator Innowacji i Przedsiębiorczości. Prowadzący: Firma Szkoleniowa GIBBA.

Ekonomia

godz.10.30

Konkursy z JDM Ubezpieczenia – Quizy i konkursy z nagrodami dotyczące podstawowych zagadnień z zakresu ubezpieczeń, prowadzący: Sabina Białoskurska; miejsce: Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności ul. Chmielna 24, odbiorca: od 16 r.ż.

Organizator: Wydział Zamiejscowy we Włocławku Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności i JDM Ubezpieczenia

Ekonomia, Finanse

godz.11.00

Bezpieczne pieniądze. Prezentacja dotycząca zmodernizowanych banknotów obiegowych. Nominały: 10, 20, 50 i 100 zł. Zostały wprowadzone do obiegu w kwietniu 2014 roku. Ostatni najwyższy nominał 200 zł wprowadzony został w lutym 2016 roku – warsztaty; prowadzący: Leszek Beszczyński – Narodowy Bank Polski; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 50 V p.; odbiorca: od 10 r.ż.

Organizator: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Bydgoszczy, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Finanse, Przedsiębiorczość

godz.17.30.00 – 19.30

Inteligencja finansowa – Eurocash. Zdobywanie wiedzy finansowej poprzez grę i zabawę. Eurocash to gra planszowa (polska wersja cashflow) doskonale dostosowana do polskich realiów, uwzględniająca polskie urzędy, polskie płace; prowadzący: Olga Gutowska z Klubu Przedsiębiorczości; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 58 Vp.; odbiorca: od 16 r.ż.. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia – Olga Gutowska, tel. 792 461 439, e-mail: o.gutowska@gmail.com

Organizator: Klub Przedsiębiorczości, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Zarządzanie

godz.15.00

Zarządzanie w obliczu współczesnych wyzwań – wykład Na skutek zmian zachodzących w organizacjach i ich otoczeniu pojawiają się nowe problemy, z którymi muszą sobie poradzić współcześni menedżerowie. Znajomość kierunków i zasad zarządzania oraz umiejętność ich wykorzystywania czyni proces zarządzania efektywnym. Celem wykładu będzie próba przybliżenia wybranych kluczowych zagadnień, na których powinny koncentrować się organizacje, aby dostosować się do zmieniających się nieustannie warunków ich funkcjonowania; prowadzący: dr Jolanta Laskowska; miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku, ul. Mechaników 3, sala nr 203; odbiorca: od 16 r.ż. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 15 kwietnia, tel. 600 528 665, e-mail promocja@pwsz.wloclawek.pl

Organizator: Zakład Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

23 kwietnia

 

Finanse, Przedsiębiorczość

godz.12.00 – 14.00

Inteligencja finansowa – Eurocash. Zdobywanie wiedzy finansowej poprzez grę i zabawę. Eurocash to gra planszowa (polska wersja cashflow) doskonale dostosowana do polskich realiów, uwzględniająca polskie urzędy, polskie płace; prowadzący: Olga Gutowska z Klubu Przedsiębiorczości; miejsce: Collegium Novum KSW, ul. Okrzei 94A, sala nr 40 IVp.; odbiorca: od 16 r.ż. Obowiązują wcześniejsze zapisy do 20 kwietnia – Olga Gutowska, tel. 792 461 439, e-mail: o.gutowska@gmail.com

Organizator: Klub Przedsiębiorczości, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku

Menu serwisu