Home » Wydarzenia » Prezentacja laboratoriów z przedmiotów: Elektrotechnika i Elektronika, Układy Elektryczne Maszyn

Prezentacja laboratoriów z przedmiotów: Elektrotechnika i Elektronika, Układy Elektryczne Maszyn

Data: 21 listopada 2017, 11.00-12.30

Typ wydarzenia: Ćwiczenia laboratoryjne

Prowadzący: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowicz

Miejsce:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Mechaników 3
sale nr 103 i 104

Odbiorca: b.o.

Organizator: Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

 

Biuro Festiwalu. Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
pl. Wolności 1, pok. nr 26 II p.
tel: 660 457 526, 660 722 691 | e-mail: festiwal@ksw.wloclawek.pl

 

VIII Festiwal Nauki, Kultury i Przedsiębiorczości
zadanie finansowane w ramach umowy 951/P-DUN/2017 ze środków
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.